2
feb
Zoom

Hållbara rekryteringsstrategier inom mjölkproduktionen

seminarier, workshops |

Forskningsprogrammet "Hållbara dieter för hållbara produktionssystem - fokus mjölk" bjuder in till ett webbinarium med Albert De Vries, professor inom mjölkkornas skötsel och ekonomi vid University of Florida.

Hur och när kor ersätts med kvigor har stora effekter på både lönsamhet och mjölkproduktionens miljöpåverkan. I föredraget den kommer Albert De Vries att fokusera på avvägningen mellan produktiv livslängd, genetisk förbättring, miljöavtryck och lönsamhet. Han kommer också att presentera den senaste forskningen med att rangordna kor för att ersättas så att bättre rekryteringsbeslut kan fattas på gården. Albert De Vries kommer även att visa tidiga resultat av att praktiskt genomföra dessa rankningar på gårdsnivå.

I den andra delen av Alberts De Vries presentation kommer han att diskutera hur ökad fruktsamhet kan påverka utslagningen av kor och rekryteringsgraden på gården.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2022-02-02 13:00 - 14:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Future Food och forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - fokus mjölk
Sista anmälningsdag: 31 januari 2022
Mer information:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem" hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. I dagsläget har fem projekt beviljats medel och syftet är att skapa förutsättningar och genera ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och -konsumtion. SLU har genom SLU Future Food fått i uppgift att koordinera de fem projekten i ett sammanhållet forskningsprogram för ökad samverkan och sammanvägning av resultat.

Läs mer om programmet här: Forskningsprogrammet hållbara dieter från hållbara livsmedelskedjor – fokus mjölk


Relaterade sidor: