Mjölk hälls i ett glas. Foto.
2
feb
Zoom

Hur kan vi öka mjölkkors livslängd?

seminarier, workshops |

Välkommen till ett webbinarium om mjölkproduktion där avvägningen mellan produktiv livslängd, genetisk förbättring, miljöavtryck och lönsamhet kommer diskuteras.

Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Program

Sustainable strategies for dairy cow replacements

13.00-14.00 (på engelska)
Professor Albert de Vries, University of Florida

Hur och när kor ersätts med kvigor har stora effekter på både lönsamhet och mjölkproduktionens miljöpåverkan. I föredraget den kommer Albert De Vries att fokusera på avvägningen mellan produktiv livslängd, genetisk förbättring, miljöavtryck och lönsamhet. Han kommer också att presentera den senaste forskningen med att rangordna kor för att ersättas så att bättre rekryteringsbeslut kan fattas på gården. Albert De Vries kommer även att visa tidiga resultat av att praktiskt genomföra dessa rankningar på gårdsnivå samt diskutera hur ökad fruktsamhet kan påverka utslagningen av kor och rekryteringsgraden på gården.

Livslängd och avel

14.05-15.00 (på svenska)

14.05- 14.20
Genom målmedvetet arbete kan man förlänga livslängden hos mjölkkor –några exempel
Annica Hansson, Växa Sverige & SLU

14.20 – 14.30
Livslängd utifrån avelsperspektivet – några reflektioner
Freddy Fikse, Växa Sverige

14.30 - 14.40
Hur ser mejeriet på mjölkkornas livslängd?
Åse Arnbratt, Arla foods

14.40- 15.00
Frågor från publiken och fritt samtal mellan deltagarna i panelen.

 

Fakta

Tid: 2022-02-02 13:00 - 15:00
Ort: Zoom
Arrangör: SLU Future Food och forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem - fokus mjölk
Sista anmälningsdag: 2 februari 2022
Mer information:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) genomförde i samarbete med Arla Foods en utlysning under våren 2018. Utlysningen med namnet "Hållbara dieter från hållbara produktionssystem" hade fokus på mjölkproduktion och mjölkprodukter. I dagsläget har fem projekt beviljats medel och syftet är att skapa förutsättningar och genera ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion och -konsumtion. SLU har genom SLU Future Food fått i uppgift att koordinera de fem projekten i ett sammanhållet forskningsprogram för ökad samverkan och sammanvägning av resultat.

Läs mer om programmet här: Forskningsprogrammet hållbara dieter från hållbara livsmedelskedjor – fokus mjölk

En rykande färsk uppdatering från forskningsprojektet rörande mjölkkornas livslängd: Hållbarare mjölkproduktion om korna lever längre?