27
maj
Björken, Umeå, SLU, Umeå

Oats in the diet of dairy cows – Milk production and enteric methane emissions

disputationer |

Petra Fant försvarar sin avhandling: Oats in the diet of dairy cows – Milk production and enteric methane emissions

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/27715/
Respondent: Petra Fant
Opponent: Professor Karl-Heinz Südekum, University of Bonn, Tyskland
Tid: 2022-05-27 09:15
Ort: Umeå
Lokal: Björken, Umeå, SLU

Kontaktinformation