26 jan

Green Innovation Park, Ultuna, Uppsala, SLU campus Ultuna

Workshop i Uppsala: Mellan hopp och osäkerhet – kommunikation för cirkulär ekonomi

seminarier, workshops |

Vid workshopen kommer vi tillsammans att utveckla kommunikativa verktyg och planeringsmodeller som är användbara för den som arbetar med samordning av initiativ kring cirkulär ekonomi.

Vad är syftet med workshopen?

Under workshopen kommer du att få veta mer om vår forskning och vi är intresserade av att ta del av dina erfarenheter. Vi kommer tillsammans att utveckla kommunikativa verktyg och planeringsmodeller som är användbara för den som arbetar med samordning av initiativ kring cirkulär ekonomi. Verktyg som tar fasta på hur man får saker att hända, och som också tar hänsyn till att cirkulär ekonomi är ett mångtydigt och hoppfullt begrepp och att kreativitet och engagemang ofta kan växa fram ur oenighet och konflikter. Vi kommer att prova nya idéer och tänka utanför standardmodellerna för hoppfull och välordnad kommunikation. Workshopen är en del i ett forskningsprojekt och det som sker under dagen kan komma att (konfidentiellt) ingå i våra forskningsrapporter.

Vem vänder vi oss till?

Workshopen vänder sig till dig som jobbar med eller är intresserad av hur idéerna om cirkulär ekonomi kan omsättas i handling. Kanske jobbar du som konsult, strateg eller kommunikatör inom hållbarhet. Vi hoppas särskilt på ett stort deltagande från parter som jobbar inom livsmedelssystemet eller det agrara systemet.

Ett inledande webbinarium hölls den 23 november 2022. Det finns inget krav på att du ska ha deltagit vid webbinariet den 23 november 2022 för att delta vid denna workshop.

Välkommen att bidra med dina erfarenheter och synpunkter och att diskutera problem och möjligheter för kommunikation om cirkulär ekonomi tillsammans med oss!

 

Anmälan till workshop i Uppsala 26 januari 2023

Vill du prenumerera på nyhetsbrev från SLU Future Food?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2023-01-26 -
Ort: Uppsala, SLU campus Ultuna
Lokal: Green Innovation Park, Ultuna
Arrangör: SLU Future Food
Sista anmälningsdag: 19 januari 2023
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt.
Mer information:

 

Tid och plats

  • Tid: 10-16. Det finns fika från kl. 9.
  • Green Invovation Park, Ulls väg 29C, 756 51 Uppsala

Antalet platser är begränsat till ca 25. 

 

Kontakt

 

Många är överens om att det krävs en omställning av samhället mot en cirkulär ekonomi, och den omställningen ställer i sin tur krav på kommunikation kring konkretisering, koordinering, kompromissande. Uppfattningen är att cirkulär ekonomi är ett attraktivt sätt att omdana produktion och konsumtion för att samhället både ska behålla utvecklingspotential och skapa nya och hållbara materialanvändningsflöden. Men hur ska denna förändring åstadkommas, när det finns både vinnare och förlorare?

Hur tar vi oss an de oundvikliga konflikter och kommunikativa svårigheter som det innebär då välbeprövade mönster ska stöpas om, nya samarbeten etableras, ny och gammal kunskap ska utvecklas och befintliga maktrelationer luckras upp och förändras? I vår forskning har vi sett att detta innebär svårigheter och att visserligen trevliga, men ickeproduktiva, samtalsnormer skapas och upprätthålls. Vi vill diskutera hur mera produktiva samtal kan åstadkommas.

Hanna Bergeå och Lars Hallgren, båda forskare i miljökommunikation vid SLU, håller i mötet. De arbetar sedan ett par år med att tillsammans med kollegor undersöka kommunikation kring cirkulär ekonomi. I sin forskning undersöker de olika samtalsnormer som begränsar samtalen om framtidsfrågor; viljan att vara hoppfull, och att undvika oenighet och ifrågasättanden. Utgångspunkten är att det är i vårt mellanmänskliga samspel som vi sätter ramarna för hur vi sedan kan agera.  Studier av samtal är därför avgörande för att förstå vårt samhälle. Vid sidan om detta projekt undersöker Hanna och Lars kommunikation kring mer konfliktfyllda frågor kopplade till naturresurser, som har förvånansvärt mycket gemensamt med dessa mer hoppfulla sammanhang.

Bakgrund

Utgångspunkten för webbinariet är forskning om inspirationsmöten för cirkulär ekonomi som visar att möten kring cirkulär ekonomi ofta präglas av en hopp- och konsensusnorm som gör att deltagarna hellre är hoppfulla och blir överens än att tala om de svårigheter och oenigheter som de verkligen behöver stöta och blöta för att komma vidare med utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Forskningen finansieras inom Formas specialutlysning om cirkulär ekonomi och av SLU Fututre Food och är ett flerårigt projekt. Mer information finns att läsa på: Kommunikation mellan hopp och mångtydighet: Om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem.