31 okt

Aulan, Alnarp/digitalt

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare

seminarier, workshops |

Förutsättningarna för våra odlingssystem ändras i takt med händelseutvecklingen i vår omvärld såsom ökade beredskapsbehov, en växande befolkning, och ett förändrat klimat. Inom jordbruket utvecklas brukningsmetoder som minskar energiåtgången, binder och lagrar in kol i mark och växter och samtidigt skapar en ökad biodiversitet både ovan och under jord.

Välkommen på ett en kunskapsintensiv eftermiddag för utveckling av morgondagens odlingssystem!

KSLA:s kommitté för morgondagens odlingssystem har som syfte att följa denna utveckling både internationellt och hos svenska bönder. Målet för kommittén är att ta fram ett underlag som, på gårdsnivå, hjälper lantbrukare att implementera sådana odlingskonceptet som även skapar ett ekonomiskt positivt utfall för företaget.

Som en del i detta arbete arrangerar vi detta seminarium där lantbrukare, forskare och rådgivare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring att använda växtföljder, mellangrödor och utveckling av hela odlingssystem. Seminariet riktar sig till lantbrukare, rådgivare, studenter och forskare och andra intresserade som vill bidra till utveckling av morgondagens odlingssystem i praktiken.
Varmt välkomna!

Peter Normark, Akademisekreterare och vd

Fakta

Tid: 2023-10-31 12:30 - 16:30
Ort: Alnarp/digitalt
Lokal: Aulan
Arrangör: KSLA i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen
Sista anmälningsdag: 27 oktober 2023
Mer information:

Anmälan senast 27 oktober

Frågor innehåll: Sara Österman, sara.osterman@ksla.se, Tel 08-5454 7706

Frågor övrigt: Agneta D Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, Tel 08-54 54 77 12


Program

Moderator: Helene Oscarsson*, KSLA:s kommitté för odlingssystem
12.30 Registrering och avprickning
13.00 Välkommen – Christina Lunner Kolstrup, SLU Alnarp, Sture Gustavsson*, KSLA, Christian Hidén*, JTF
13.15 Vårt odlingssystem för förbättrad jordhälsa – Martin Krokstorp, Krokstorps Gård
13.40 Hur får vi in funktionella mellangrödor i våra växtföljder för ökad kolinlagring och minskat kväveläckage – Helena Aronsson, SLU Uppsala
14.00 Besvärliga gräsogräs: hur kan växtföljden användas för bekämpning – Lars Bäksted*, Övedskloster
14.20 Hur kan man undvika uppkomst av resistens, och vad gör man när man ändå drabbats? Göran Bergkvist*, SLU Uppsala
14.40 KAFFE/TE
15.00 Hållbara odlingssystem med specialgrödor som betor, potatis och morötter – Nicolai Holst, Barsebäcks gård
15.20 Ett plöjande och ett plogfritt odlingssystem – jämförelse ur många olika aspekter – Lars Wiik, Hushållningssällskapet Skåne och Christer Nilsson, Agonum
15.40 Gröna Raffinaderier: råvaror, grödor och teknik – Georg Carlsson och Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp
16.00 Paneldiskussion
16.30 Avslutning

*) Ledamot i KSLA