24 nov

Lennart Kennes sal, BioCentrum, campus Ultuna, Uppsala

Foodborne bacteria in slaughterhouses with focus on cleaning and disinfection

disputationer |

Madeleine Moazzami försvarar sin avhandling: Foodborne bacteria in slaughterhouses with focus on cleaning and disinfection

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Fakta

Länk till avhandlingen: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=126461&lang=se
Respondent: Madeleine Moazzami
Opponent: Professor, VMD. Thomas Alter, Institute of Food Safety and Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Freie Universität, Berlin, Germany
Tid: 2023-11-24 09:15
Ort: Uppsala
Lokal: Lennart Kennes sal, BioCentrum, campus Ultuna
Arrangör: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kontaktinformation