4 dec

Digitalt

Digitalt användarforum för Skogliga grunddata

seminarier, workshops |

Välkommen till årets digitala användarforum för Skogliga grunddata.

Användarforumet vänder sig till dig som är professionell användare av Skogliga grunddata. Du får information om vad som är på gång och inspirerande exempel på tillämpningar. Det kostar inget att delta.

Anmäl dig senast den 30 november.

En möteslänk skickas ut den 1 december till alla anmälda.

Anmäl dig till Användarforum för Skogliga grunddata senast den 30 november

Fakta

Tid: 2023-12-04 10:00 - 15:00
Ort: Digitalt
Sista anmälningsdag: 30 november 2023

Program

Översiktlig agenda 4 dec

Kl 10-12: Inledning och aktuell information

  • Information från regeringsuppdrag Skogliga grunddata, 
  • Digitala kunskapsunderlag för natur och kulturvärden, 
  • Geodata för skogsskador
  • Ny modell för skoglig planering

Kl 12-13: LUNCH

Kl 13-15: Inspirationsföreläsningar - exempelvis

  • Laserskanning i Europa
  • Nationellt skogsdatalabb
  • Utveckling och tjänster utifrån skogliga grunddata