22 maj

Flera orter och online

Fira den biologiska mångfalden

evenemang |

En rik biologisk mångfald är avgörande för vår planets framtid och de ekosystem vi är del av. I samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald – 22 maj – bidrar SLU på olika sätt till att uppmärksamma artrikedomen och vad den betyder. Här tipsar vi om aktiviteter i anslutning till firandet. Du hittar också exempel på aktuell kunskap och verktyg om biologisk mångfald.

Några tips på aktiviteter

Biodiversity ­Campus Challenge

TÄVLING PÅ VÅRA CAMPUS. 22 maj–30 juni gäller det att hitta och rapportera så många olika arter som möjligt på SLU:s campusområden. Följ med på aktiviteter, tävla med andra SLU:are under lunchpausen eller rapportera själv – det viktiga är att vi rapporterar in arter på Artportalen. Utmaningen är ett samarbete och en tävling mellan 17 europeiska universitet. Alla som jobbar eller studerar på SLU kan delta i utmaningen, men alla andra är också oerhört välkomna att rapportera in artobservationer inom våra campusområden.

Berättelser om vad som rör sig i kronan på en ek

FÖREDRAG OCH BOKLANSERING I UPPSALA. Välkommen på ett föredrag om ekens myllrande mikrokosmos med Bengt Ehnström och Martin Holmer kl. 13. De har har tillsammans skapat en sjätte bok om träd och deras biologiska mångfald. Denna gång är det eken som står i fokus. Ett träd som är mycket viktigt för niohundra andra organismer.

Biologiskt kulturarvsbingo

UTEBINGO. Leta efter biologiskt kulturarv i naturen! Den 22 maj kommer vi publicera en bingobricka här med nio slags biologiskt kulturarv, som man kan leta efter i skog och mark. Under tiden kan du via länken läsa om vad biologiskt kulturarv är och varför det kan vara viktigt och intressant att lära sig mer om det.

Lär dig mer om biologisk mångfald - exempel

Se föredrag om globala räddningsplanen för biologisk mångfald

Se det inspelade föredraget med Torbjörn Ebenhard, som berättade om resultatet av förhandlingarna på COP15 i Montreal, och arbetet framåt. Föredraget gavs på KSLA i början av april.

Läs antologi om biologisk mångfald

Antologin "Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor" ger en bild av hur mångfasetterat vårt beroende av naturen är. 

Läs tidningen Biodiverse

Tidningen Biodiverse ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald. Senast utgivna numret fokuserar på den globala räddningsplanen för biologisk mångfald och kommande nummer handlar om biologiskt kulturarv. 

Naturintresserad? Följ nyhetsflödet Dagens natur

I nyhetsflödet Dagens natur hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård. 

Upptäck artkunskap i populärbokformat

Den senaste volymen av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna handlar om lungsnäckor. 

Använd Artfakta – naturen på ett ställe

I Artfakta från SLU finns verktyg för naturvård, artbestämning och artrapportering i en och samma webbtjänst. 

Bidra till ökad kunskap

Rapportera in dina naturobservationer

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Bli medborgarforskare och rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. 

Fakta

Tid: 2023-05-22 00:00 -
Ort: Flera orter och online

Kontaktinformation