Antologi om biologisk mångfald

Senast ändrad: 05 juni 2023

Biologisk mångfald är viktigt – men hur viktigt? Och hur ser det ut med alternativ, konsekvenser och vägval när det gäller bevarandet av biodiversitet? Antologin "Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor" ger en bild av hur mångfasetterat vårt beroende av naturen är.

Aktuellt om antologin

föreläsn-antologi_w200.jpgLyssna på en presentation av antologin på SLU Play!

Den 18 november höll Håkan Tunón en presentation av antologin, i föreläsningsserien "Värt att veta" i regi av SLU-biblioteket. Nu kan man se föredraget SLU Play här

Läs mer på Biobliotekets sida om Värt att veta-serien. 

Om antologin

Antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) har blivit framtagen på initiativ av Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, under Naturvårdsverket. 

I den här boken har fler än 50 forskare beskrivit olika aspekter på biologisk mångfald och naturnyttor/ekosystemtjänster, och utifrån sin verksamhet exemplifierat och reflekterat över vad naturen betyder för Sverige. Boken är tvärvetenskaplig och vänder sig därmed både till en bred allmänhet och till forskare som vill bilda sig i ämnen som de själva inte är fackkunniga i. Den är särskilt relevant för alla som på något sätt professionellt intresserar sig för hållbar utveckling.

Boken innehåller 26 längre kapitel och 27 uppslag skrivna av svenska forskare med olika ingångar till och kunskaper i ämnet biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Många av författarna är ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

På denna webbsida finns samtliga kapitel och uppslag som pdf:er.

Boken består av fem avdelningar: Grunderna, Vår relation till naturen, Vårt beroende av naturen, Naturen i våra samhällssystem och Summering och framåtblick.

Öppna menyerna nedan för att se innehåll och ladda ner/läsa pdf:erna. Boken innehåller kortare och längre kapitel. De kortare är på ca 2-4 sidor, och de längre sträcker sig över 7-11 sidor. De är märkta med "uppslag" respektive "kapitel" i pdf-listan nedan.

Innehållsförteckning (länk till pdf, öppnas i nytt fönster)

Förord och författarpresentationer

Förord 

Författarpresentationer (länk till webbsida)

 

Grunderna

Varför bry sig om biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster i Sverige idag? (Kapitel, Länk till pdf, 1,2 mb) Författare: Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket.

Samspelet mellan natur och människa i IPBES (Uppslag, Länk till pdf, 0,5 mb) Författare: Cecilia Lindblad

Vad är biologisk mångfald i ett biologiskt perspektiv? (Kapitel, Länk till pdf, 1,6 mb) Författare: Bengt Gunnar Jonsson

Vad är CBD? (Uppslag, Länk till pdf, 2,5 mb) Författare: Torbjörn Ebenhard

En miljon arter riskerar dö ut! (Uppslag, Länk till pdf, 1,6 mb) Författare: Torbjörn Ebenhard

IPBES rapporter om kunskapsläget (Uppslag, Länk till pdf, 0,5 mb) Författare: Marie Stenseke

Naturförstöring och minskad biologisk mångfald ökar risken för djurspridda sjukdomar (Uppslag, Länk till pdf, 0,5 mb) Författare: Frauke Ecke, Hussein Khalil, Magnus Magnusson & Birger Hörnfeldt

Ekosystemtjänster och naturnyttor (Kapitel, Länk till pdf, 2 mb) Författare: Henrik G Smith & Marie Stenseke

Biologisk mångfald i FN:s Agenda 2030 (Uppslag, Länk till pdf, 0,5 mb) Författare: Torbjörn Ebenhard

 

 

Vår relation till naturen

Från naturbruk till naturupplevelser - och sårbar försörjning (Kapitel, länk till pdf, 1,7 mb) Författare: Klas Sandell

Migration och urbanisering: Förändrade naturrelationer i tid och rum (Uppslag, länk till pdf, 0,1 mb) Författare: Ebba Lisberg Jensen

Lokalt naturbruk, folklig kunskap, och förhållandet till mångfalden (Kapitel, länk till pdf, 3,6 mb) Författare: Håkan Tunón

Att korsbefrukta kunskap (Uppslag, länk till pdf, 0,3 mb) Författare: Rolf Lidskog & Erik Löfmarck

Samisk traditionell kunskap (Kapitel, länk till pdf, 2,5 mb) Författare:Laila Öberg Ben Ammar & Håkan Tunón

Naturkontakt som miljöpedagogik (Kapitel, länk till pdf, 1,7 mb) Författare: Klas Sandell, Johan Öhman

Mångfalden i dekoration (Uppslag, länk till pdf, 0,8 mb) Författare: Håkan Tunón

Landskapets betydelse för den biologiska mångfalden (Kapitel, länk till pdf, 4,9 mb) Författare: Margareta Ihse

Invasiva arter i redan sköra system (Uppslag, länk till pdf, 1,6 mb) Författare: Jörgen Wissman

Vårt beroende av naturen

Pollination som ekosystemtjänst (Kapitel, länk till pdf, 2 mb) Författare: Henrik G Smith

Genetisk mångfald – nyckeln till anpassning och överlevnad (Kapitel, länk till pdf, 3,3 mb) Författare: Linda Laikre & Kerstin Johanneson

Bortglömd mångfald? De odlade växterna (Uppslag, länk till pdf, 0,4 mb) Författare: Mattias Iwarsson & Håkan Tunón

Att bedöma produkters påverkan på biologisk mångfald (Kapitel, länk till pdf, 4,7 mb) Författare: Ulrika Palme

Rovdjur i det svenska natur- och kulturlandskapet (Uppslag, länk till pdf, 0,3 mb) Författare: Annelie Sjölander-Lindqvist

Naturbetesmarker - en resurs för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Kapitel, länk till pdf, 3 mb) Författare: Regina Lindborg, Tommy Lennartsson & Henrik G Smith

Naturbetesmarker som ekosystemresurs, exemplet Roslagshagar (Uppslag, länk till pdf, 0,3 mb) Författare: Tommy Lennartsson

Det fjällnära skogslandskapets stora och många värden (Kapitel, länk till pdf, 5 mb) Författare: Johan Svensson, Per Angelstam, Grzegorz Mikusiński & Bengt Gunnar Jonsson

Intakta skogslandskap – en internationell utblick (Uppslag, länk till pdf, 1 mb) Författare: Per Angelstam, Grzegorz Mikusiński, Bengt Gunnar Jonsson, Jakub W. Bubnicki & Johan Svensson

Havets biologiska mångfald – en internationell och global angelägenhet (Kapitel, länk till pdf, 2,8 mb) Författare: Christina Halling, Pia Norling & Lena Bergström

Vad är ekoturism? (Uppslag, länk till pdf, 1,1 mb) Författare: Peter Fredman

Biodiversitet och ekosystemt jänster i kustområden (Kapitel, länk till pdf, 3,5 mb) Författare: Lena Bergström, Sofia Wikström & Christina Halling

Kan vi skapa natur? (Uppslag, länk till pdf, 0,5 mb) Författare: Klas Sandell & Johan Öhman

Biologisk mångfald – en förutsättning för vår matförsörjning (Kapitel, länk till pdf, 3 mb) Författare: Gunilla Almered Olsson

 

Naturen i våra samhällssystem

Naturen i vardagen. Etnologiska perspektiv på upplevelser av biologisk mångfald (Kapitel, länk till pdf, 1,2 mb) Författare: Katarina Saltzman

Biologisk mångfald i våra sinnen och i vårt miljöengagemang (Uppslag, länk till pdf, 0,5 mb) Författare: Maria Johansson & Caroline Hägerhäll

En mångfald av data om biologisk mångfald - Sveriges miljöövervakning (Kapitel, länk till pdf, 2,5 mb) Författare: Emma Granqvist

Medborgarforskning och biologisk mångfald (Uppslag, länk till pdf, 0,4 mb) Författare: Pavel Bína, Stephen Coulson & Mari Jönsson

Hur hålla sig informerad om IPBES? (Uppslag, länk till pdf, 0,1 mb) Författare: Cecilia Lindblad

De osynliga makthavarna – transformation och lärande (Kapitel, länk till pdf, 1,5 mb) Författare: Tuija Hilding-Rydevik

Företagen och biologisk mångfald (Uppslag, länk till pdf, 0,1 mb) Författare: Kristina Jonäll

Fysisk planering för biologisk mångfald (Kapitel, länk till pdf, 1,6 mb) Författare: Lars Emmelin

Natura 2000: ekologisk dynamik möter planeringens statistiska grunder (Uppslag, länk till pdf, 0,4 mb) Författare: Lars Emmelin

Miljömålen - svåra att använda i fysisk planering (Uppslag, länk till pdf, 0,4 mb) Författare: Lars Emmelin

Rätten som styrmedel för att bevara biologisk mångfald (Kapitel, länk till pdf, 1,2 mb) Författare: Anna Christiernsson

Naturens rätt (Uppslag, länk till pdf, 0,3 mb) Författare: Yaffa Epstein

 

Summering och framåtblick

Scenarier för biologisk mångfald i en oförutsägbar framtid (Kapitel, länk till pdf, 1,2 mb) Författare: Janne Bengtsson

Behöver vi ett nytt ekonomiskt system för att värdera och bibehålla biologisk mångfald? (Kapitel, länk till pdf, 2 mb) Författare: Thomas Hahn

Samhällstransformationer mot hållbar utveckling (Uppslag, länk till pdf, 0,2 mb) Författare: Björn-Ola Linnér & Victoria Wibeck

Naturpanelen visar vägar framåt – förutsättningar att styra omfattande samhällsomvandlingar på kort och lång sikt (Kapitel, länk till pdf, 1,9 mb) Författare: Camilla Sandström

Att styra omfattande samhällsomvandlingar: hinder och möjligheter (Uppslag, länk till pdf, 1,1 mb) Författare: Karin Beland Lindahl

Behovet av en genomgripande samhällsomvandling (Uppslag, länk till pdf, 0,1 mb) Författare: Torbjörn Ebenhard

Var kan jag engagera mig (Uppslag, länk till pdf, 0,5 mb) Författare: Klas Sandell

Att bejaka och respektera vårt ömsesidiga beroende (Kapitel, länk till pdf, 4,7 mb) Författare: Janne Bengtsson & Tuija Hilding-Rydevik

Mer om antologin

Idén till boken diskuterades fram i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Syftet med rådet är att bidra till Sveriges engagemang i den internationella organisationen IPBES (Intergovernmental Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). IPBES är den mellanstatliga plattform som sammanställer kunskapsunderlag om biologisk mångfald och naturnyttor/ekosystemtjänster för politik och samhällsutveckling. När vi frågade svenska forskare och experter om de ville berätta om sin kunskap för en bred publik var gensvaret mycket positivt, och SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) fick ansvaret för produktionen. 

ISSN: 1403-6568 (CBM:s skriftserie)
ISBN 978-91-88083-35-7 (CBM)
ISBN 978-91-88083-36-4 (digital version, CBM)
ISBN 978-91-620-1307-3 (Naturvårdsverket)

Köp den tryckta boken

Den tryckta boken går att köpa i bokhandel och internetbokhandel.

Informationsblad om antologin (länk till pdf, 0,5 mb)

Fakta:

Om Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Rådets uppdrag är utgöra en kunskapsbank för att stödja Sveriges agerande i arbete kopplat till IPBES (Intergovernmental Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), och vid behov även i arbetet med CBD. Rådet har år 2021 totalt 38 ledamöter, varav 32 forskare från olika svenska lärosäten med expertis inom flera vetenskapliga discipliner och därutöver ingår representanter från myndigheterna: Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Sida, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk och FORMAS.


Kontaktinformation

Håkan Tunon, Forskningsledare
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
hakan.tunon@slu.se, +4618-672591, +460703615010