6 maj

Gradängsalen, Green Innovation Park, Online / Ultuna

Rapportsläpp & seminarium: Future Forests svar på Skogsstyrelsens omvärldsanalys

seminarier, workshops |
pb urklipp

Vilken skogsforskning behövs i en värld där man ska vara beredd och förvänta sig det oväntade? Future Forests anordnar ett seminarium i samband med att vi släpper en rapport om vilken skogsforskning som behövs för att kunna svara på de samhälleliga utmaningar som Skogsstyrelsen beskriver i sin senaste omvärldsanalys.

Skogsstyrelsen har i sin rapport Omvärldsanalys 2023 identifierat globala och nationella trender med potential att påverka det svenska skogsbruket och skogssektorn på kort och lång sikt. Den globala befolkningsutvecklingen, dynamikerna i världsekonomin och de demokratiska idéernas reträtt är några megatrender som står i centrum i rapporten. Efterfrågan på svenska skogsbaserade produkter kommer sannolikt att öka, men kan komma att anta nya former och inriktningar. Rapporten nämner också att en fortsatt växande ekonomi inom de planetära gränserna är en ekvation som ser ut att vara omöjlig att lösa just nu och att avvägningar relaterade till skog kommer att intensifieras.

Med utgångspunkt i Skogsstyrelsens analys har Future Forests sammanfattat tankar och idéer om behoven av skogsrelaterad forskning i en nära och avlägsen framtid. Rapporten bygger bland annat på en workshop på samma tema som organiserades online den 25 januari 2024. Läs den här.

Under seminariet kommer vi att presenterar resultaten från rapporten och diskutera följande frågor och teman:

  • Vilka skogliga forskningsfrågor och nya forskningsinriktningar bemöter de utpekade samhällsutmaningarna?
  • Vilken är potentialen och vilka är hindren för inter- och transdisciplinär skogsforskning för att ta itu med dessa samhällsutmaningar?
  • Vad behövs för att forskarna ska kunna ta sig an dessa utmaningar?

Välkomna till ett seminarium med skogligt fokus på Campus Ultuna!

Fakta

Tid: 2024-05-06 09:30 - 12:30
Ort: Online / Ultuna
Lokal: Gradängsalen, Green Innovation Park
Sista anmälningsdag: 29 april 2024
Mer information:

Anmälan: För att ta del av seminariet online eller på plats på Campus Ultuna ber vi dig att anmäla dig senast den 29 april!

Zoomlänk till mötet
Meeting ID: 656 7248 0951
Passcode: 503988

Har du svårt att hitta, titta på den här kartan. För frågor, kontakta Ida Wallin (ida.wallin@slu.se)

Läs policy brief här: Making forest research matter – Skogsforskares perspektiv på trenderna i Skogsstyrelsens omvärldsanalys

 


Program

10-12: Hybrid från Ultuna campus

9:30-12:30: Med fika och lunch för deltagare på plats i Ultuna

Under panelsamtal deltar Stefan Karlsson, Skogsstyrelsen och Tea Madunic Olsson, Formas. 


Kontaktinformation

Jag deltar
Förtäring
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.