SLU-nyhet

SLU-kompetens en viktig kugge i Skansens Östersjöhus

Publicerad: 24 november 2016

Första spadtaget har tagits för Skansens största satsning någonsin – ett kunskapscentrum om Östersjön. Den permanenta utställningen, som går under arbetsnamnet Baltic Sea Science Center, utformas i nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet.

Skansen driver projektet tillsammans med huvudfinansiären Stiftelsen BalticSea2020. När det gäller den information som ska presenteras i utställningen samarbetar man med forskare från SLU (institutionen för akvatiska resurser och institutionen för mark och miljö) och Stockholms universitets Östersjöcentrum. De två lärosätena fungerar som vetenskapliga garanter för utställningens innehåll, och tar också fram ny kunskap som ska presenteras i utställningen.

– På SLU finns oerhört mycket kunskap om Östersjöns miljö och de utmaningar som havet står inför. Vi kommer bland annat lyfta det senaste om övergödningens och fiskets effekter på havet, samt visa vad som gör Östersjön till ett unikt och känsligt hav, säger Jens Olsson, forskare på institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Det nya kunskapscentrumet byggs mellan Skansenakvariet och den gamla tivolidelen Galejan, strax nedanför Sollidenscenen. Utställningen kommer att innehålla akvarier med typiska fiskar och miljöer från Östersjön samt en pedagogisk avdelning där elever kan göra fördjupningar och utföra enklare laborationer. Utställningen ska beskriva Östersjöns historia, dess avrinningsområde, hydrografi och mänskliga aktiviteter i regionen, samt ta upp de stora utmaningarna för Östersjön som miljögifter, övergödning och fiske.

– Skansen har cirka 1,25 miljoner besökare årligen så Baltic Sea Science Center utgör en unik möjlighet att sprida nya forskningsresultat till en större publik, och samtidigt visa hur vi kan bidra till att göra Östersjön friskare, säger Magnus Appelberg, prefekt vid institutionen för akvatiska resurser.

Kunskapscentrumet på Skansen beräknas öppna under hösten 2018.

 

Det nya kunskapscentrumet om Östersjön. Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA