SLU-nyhet

Kan burar och ryssjor vara ett alternativ till garnfisket efter piggvar?

Publicerad: 24 november 2017

Fångsterna av piggvar och flundra har minskat kraftigt kring Gotland de senaste 20 åren. Under samma period har populationen av gråsäl ökat i Östersjön liksom antalet sälskador på fisk och redskap. SLU Aquas grupp för redskapsutveckling inom Program Sälar och fiske har testat om fiskemetoder som burar och ryssjor kan vara ett sälsäkert och fiskeeffektivt alternativ till det vanliga garnfisket. Fångsterna av flundra och piggvar blev dock små, och burar och ryssjor kan troligen inte ersätta garnfiske efter piggvar på Gotlands under sommaren.

Projektets analyser av loggboksdata (data från fiskare på deras fångst och ansträngning) visar att mängden fångad piggvar kring Gotland minskat från över 100 ton 1996 till ett ton 2016. Samtidigt har andelen sälskador ökat drastiskt från år 2000 när inga sälskador rapporterades till 82 % av ansträngningen år 2015. I denna studie undersöktes möjligheten att använda sälsäkra redskap såsom burar och ryssjor.

För att öka fångsterna undersöktes möjligheten att attrahera fisk till olika stimuli såsom bete, ljus och rörelse. En ny metod med att filma fisk i närheten av ett stimuli visade att stimulins attraktionskraft avtog med tiden. Rörelse var det stimuli som attraherade flest piggvarar, medan flundra attraherades främst till bete.

Resultaten visade att burar och ryssjor troligtvis inte kommer att kunna utgöra ett alternativ till garnfisket efter piggvar på Gotland under sommaren, men det kan inte uteslutas att de skulle kunna fungera på andra platser eller under andra säsonger.

Resultaten från studien presenteras i rapporten: ”Kustnära piggvars- och flundrefiske på Gotland: Fisket, sälproblematiken och sälsäkra fiskemetoder”.

Till rapportserien Aqua reports.

Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se