SLU-nyhet

58 miljoner till digitalisering av hållbart skogsbruk

Publicerad: 02 november 2018

Skogsindustrin och forskare ska tillsammans i forskningsprogrammet Mistra Digital Forest digitalisera skogsbruket. Genom smart digitalisering planerar programmet att forska hur skogen kan nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet. Skogsindustrierna kommer att stå värd för programmet som under de fyra inledande åren erhåller 58 miljoner kronor.

Från skogsindustriernas pressmeddelande :
"Tillgången till stora digitala informationsflöden ökar snabbt och ger nya möjligheter. Genom att länka ihop informationsflöden kan den skogliga sektorn öka effektivitet och förädlingsvärde och samtidigt öka hållbarhet och skonsamhet. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kommer att fokusera på digitalisering av hela den skogliga värdekedjan."

"Programmet ska också ta fram digitala lösningar för skogliga hållbarhetsanalyser och en utvecklad samhällsdialog. En programgemensam testsite, Digital Forest Test Site, kommer att etableras som ett viktigt nav för programsamarbetet."

"Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest finansieras via Mistras utlysning Bioekonomi och skogsbruk. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna, och konsortiet består av BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt Kungliga tekniska högskolan (KTH)."

Skogliga Hållbarhetsanalyser kommer att vara delaktiga genom Tomas Lämås.

Läs hela pressmeddelandet från skogsindustrierna "Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk" publicerat 1 november, 2018. 

 

 


Kontaktinformation

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se