SLU-nyhet

Pressinbjudan: Nationella växtskyddskonferensen 2018

Publicerad: 09 november 2018
ultuna_mhs.jpg

Nya skadegörare och ogräs, ökande viltskador, ett förändrat klimat och resistensproblematik. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras när SLU och Jordbruksverket ordnar en nationell växtskyddskonferens i Uppsala 14–15 november. Syftet är att samla forskare, organisationer, myndigheter, företag och andra intressenter för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och tillsammans diskutera lösningar för svenskt jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

Nu har det gått tre år sedan SLU och Jordbruksverket arrangerade den första nationella växtskyddskonferensen på 20 år. Responsen var mycket positiv, och växtskyddet har sedan dess hamnat ännu mer i fokus. Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi, med ökad svensk livsmedelsproduktion som tydlig målsättning, och i de efterföljande åtgärdsprogrammen finns bland annat satsningar på Växtskyddsrådet och ett Kompetenscentrum för växtförädling.

Samtidigt hör vi rapporter om nya skadegörare och ogräs i skog, åkermark och trädgård, och i vissa fall ökande problem med dem som redan är etablerade. För växtodlingen kommer troligen också EU-kommissionens kommande beslut om tillstånd för glyfosatanvändning att erbjuda nya utmaningar.

Anmäl dig till årets nationella växtskyddskonferens och diskutera de här viktiga frågorna med oss!

– Journalister är hjärtligt välkomna att bevaka konferensen eller intervjua experter inom olika områden, säger Lars Andersson, ogräsexpert och en av SLU-forskarna i organisationskommittén.

Årets temaområden är:

  • Nya ogräs och skadegörare inom jordbruk, trädgård och skog
  • Viltskador i skog, åker och trädgård
  • Klassning av växtskyddsmedel
  • Biologisk bekämpning, inklusive mikrobiomforskning
  • Resistensförädling av grödor och träd
  • Ny teknik
  • Integrerade strategier för framtidens växtskydd i jordbruk, trädgård och skog
  • Forskning, innovation, regelverk – hur kan man underlätta och snabba på processen från forskning till tillämpning?

Programmet i korthet

Onsdag 14 november
Konferensen inleds med ett gemensamt pass på förmiddagen med särskilt inbjudna gästföreläsare. Moderator är Annika Åhnberg. Under resten av dagen följer parallella seminarieblock inom fyra temaområden.

Torsdag 15 november
Den andra dagen innehåller seminarieblock inom ytterligare sex temaområden, och avslutas med en paneldiskussion.

Mer om konferensen

Tid: Onsdag 14 november–torsdag 15 november 2018
Plats: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala (Ultuna)
Program, anmälan etc.: https://www.slu.se/konferenser/vaxtskyddskonferens-2018/

För praktisk information och registrering, se: https://www.slu.se/konferenser/vaxtskyddskonferens-2018/anmalan/

För journalister

Journalister anmäler sig via en särskild länk: http://reg.akademikonferens.se/vaxtskydd2018/Press

Kontaktperson rörande konferensens innehåll eller önskemål om intervjuer

Lars Andersson, professor
Enheten för ogräsbiologi och ogräsreglering
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
018-67 33 66, 070-344 39 76, lars.andersson@slu.se

Bakgrundsmaterial
Korta sammanfattningar ("abstracts") av konferensföreläsningarna finns i en programbok (pdf)

Plattform växtskydd vid SLU - webbplats för växtskyddsrelaterad forskning och undervisning vid SLU


Kontaktinformation
Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se