SLU-nyhet

Svältande Östersjötorskar lägger färre ägg

Publicerad: 07 mars 2018

De senaste två decennierna har de stora torskarna i stort sett försvunnit i östra Östersjön. Torskarnas kroppskondition har försämrats drastisk och fiskarna är kortare och smalare än tidigare när de når sexuell mognad. Utvecklingen oroar både fiskeriforskare och förvaltare.

I en studie av medarbetare från bland annat institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) som nyligen publicerats i Journal of Fish Biology undersöktes hur förändringarna i torskbeståndens storlekssammanssättning och fiskarnas kroppskondition påverkar reproduktionsförmågan.

Resultaten visar att det finns en tydlig koppling mellan beståndens potentiella fruktsamhet och individuella fiskars längd och näringsstatus*. Studien visar att fiskens dåliga tillstånd har en negativ inverkan på äggproduktionen, och att dålig näringsstatus försämrar reproduktionen.

Dessa biologiska förhållanden är det viktigt att ta hänsyn till vid beståndsuppskattningar så att man inte överskattar torskbeståndens potentiella reproduktionsförmåga. Överskattas den kan man missa att det behövs hårdare förvaltningsåtgärder om bestånden ska vara långsiktigt hållbara.    

* Näringsstatus återspeglar i vilken utsträckning kroppens utveckling, sammansättning och funktion påverkats av näringsintaget.

Länk till artikel: “Effect of fish length and nutritional condition on the fecundity of distressed Atlantic cod Gadus morhua from the Baltic Sea” 


Kontaktinformation

Monica Mion, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
monica.mion@slu.se, 010-478 40 87