SLU-nyhet

”Fel offra svensk betesmark av klimatskäl”

Publicerad: 18 februari 2019

”Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s internationella hållbarhetsmål och våra egna svenska miljömål som vi förbundit oss att jobba mot.”

Det skriver elva svenska forskare, däribland professor Jan Bengtsson och docent Erik Öckinger, SLU i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Vi måste, både som enskilda individer och på alla nivåer i samhället, minska vår negativa klimatpåverkan. Men vi måste arbeta för en hållbar utveckling utifrån de förutsättningar som finns där vi lever och verkar. Globalt och nationellt behöver vi minska vår köttkonsumtion, men det betyder inte att köttkonsumtionen måste upphöra helt. I stället bör man omsorgsfullt välja kött och mejeriprodukter som är hållbart producerade med avseende på biologisk mångfald, djurhälsa, och bekämpningsmedel. Där är kött från svenska naturbetesmarker ett bra val.

Vi efterlyser en mer balanserad debatt kring klimatet, naturen och miljön för att vi även i framtiden ska kunna tillhandahålla hållbar matproduktion, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i våra svenska landskap”, heter det bl a i artikeln.

https://www.svd.se/fel-att-offra-sveriges-betesmarker-av-klimatskal 


Kontaktinformation