SLU-nyhet

800 nedgrävda tvättlappar ska visa hur svensk jord mår

Publicerad: 03 juni 2020
maskar bildar bokstäverna SM

400 personer har anmält sig för att hjälpa till att ta reda på hur Sveriges odlingsmark mår. När SLU och LRF för första gången bjöd in till SM i nedbrytning tidigare i vår blev gensvaret överväldigande.

Tanken med SM i nedbrytning är att rädda friska och oersättliga odlingsjordar eftersom mark inte kan nybildas. ​Varje dag förstörs, bebyggs eller asfalteras stora markytor som istället borde användas till matproduktion i världen. Sverige har cirka 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Men den svenska åkerarealen minskar varje år. Odlingsmark av sämre kvalitet blir ofta skog, medan viktig och bördig jordbruksmark försvinner helt när samhället, ofta utan att förstå konsekvenserna, bygger nya vägar, bostads- eller industriområden.

SM i nedbrytning är ett gemensamt upprop från LRF och SLU RådNu för betydelsen av friska odlingsjordar. Tävlingen går ut på att de som anmält sig gräver ner tvättlappar på två olika platser på sin åkermark eller i sin trädgård. Tvättlapparna har tävlingsledningen försett de tävlande med. Nedgrävningen sker nu under den första veckan i juni. Under sista veckan i augusti grävs tvättlapparna upp, fotograferas och så skickas bilderna in till tävlingskansliet, som bedömer hur det biologiska materialet brutits ned. Ju friskare jord, desto mindre blir resterna av tvättlappen.

Välkommen att delta i starten för SM i nedbrytning!

På fredag 5 juni kl.10 gräver vi ner tvättlappar vid Naturbruksgymnasiet Uddetorp i Skara. (samling vid parkeringsplatsen)


Tävlingsledningen består av vatten- och näringsexpert Markus Hoffmann LRF och Christina Lundström, projektkoordinator vid SLU RådNu. Med på fredag finns också Bo Stenberg, forsknings- och verksamhetsledare vid Precisionsodling och pedometri, SLU.

För mera information: Kontakta LRF:s Markus Hoffmann, markus.hoffman@lrf.se, 070-527 54 44 eller SLU RådNu:s Christina Lundström, christina.lundstrom@slu.se, 070-774 30 88

 

 

TÄVLINGSGÅNGEN FÖR SM I NEDBRYTNING:

Gräv ner en tvättlapp och lär dig om din mark!

I år är det premiär för SM i nedbrytning. Ett roligt och enkelt sätt för dig som lantbrukare och odlare att lära känna din mark.

Jordbruksmark är i stort sett en ändlig resurs. Därför är det viktigt att vi som lantbrukare och samhället i stort tar hand om den. Ett sätt att undersöka god jordhälsa är att biologiska material enkelt bryts ner. Därför har vi startat SM i nedbrytning, ett enkelt sätt att se hur just din mark mår.

Så går det till: Nedgrävning: 1-7 juni 2020

Nedgrävning sker under första veckan i juni och uppgrävning senast sista veckan i augusti

  • -Gräv ner tvättlapparna på 10 cm djup i åkermark.
  • -Gräv ner på två platser där du vill lära dig mer om marken – förslagsvis där du tror dig få bäst respektive sämst nedbrytning för att lära mest.
  • -Markera platserna så att du hittar tillbaka.
  • -Ta en bild av platserna.
  • -Mät gärna temperaturen när du gräver ner.


Avslutning sista veckan i augusti: 24-30 augusti 2020

  • -Ta en bild av platserna.
  • -Gräv upp tvättlapparna.
  • -Lägg gärna tvättlapparna och ta en bild med angivet datum så att datumet syns.
  • -Skicka in 1) bild på uppgrävda tvättlappar, 2) en beskrivning av åkern där de legat och 3) en reflektion över resultatet, till LRF via mail senast den 30 augusti till sminedbrytning@lrf.se Ange på nytt namn, telefon och adress.

Vinnare koras genom omröstning av deltagarna utifrån de tre kriterierna: 1) grad av nedbrytning, 2) beskrivning av förutsättningar samt 3) egen reflektion kring resultatet. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se