SLU-nyhet

Populär kurs i strategisk rådgivning

Publicerad: 16 juni 2020
pussel

Den nya kursen i strategisk rådgivning, som ges av SLU RådNU och SLU KCF, blev snabbt fulltecknad. 24 rådgivare från Skåne till Norrbotten deltar via Zoom och digitala gruppdiskussioner. Rådgivarna arbetar med företagscase men studerar även rådgivningspedagogik och rollen som rådgivare.

Målet med kursen i strategisk rådgivning är att ge rådgivarna större insikt i företaget och företagsledarens situation, men även förståelse för vad som påverkar vinst, ekonomisk styrka och marknadens betydelse. 
- Dessutom får rådgivarna med sig ett antal enkla verktyg som kan skapa bra och utvecklande diskussioner på gårdarna för att nå bättre resultat och bättre företagarsledning, berättar Ove Karlsson, SLU Kompetenscentrum företagsledning, kursledare tillsammans med Jenny Höckert från SLU RådNu.

Hela landet

Deltagarna kommer från många olika rådgivarorganisationer, från Skåne i söder till Norrbotten längst norrut, men med tyngdpunkt på rådgivare från Västra Götaland, Mälardalen, Skåne och Halland.
- Varje rådgivare har med sig ett case med verkliga bokslut på kontonivå som de använder i olika delar av kursen. Deltagarna har skrivit på en sekretessförbindelse som gör att allt som sägs i kursen stannar där.
Även ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet diskuteras under kursens gång. Det är en självklarhet och grundbult i företagandets målsättningar. Här upplever Ove Karlsson att den ekologiska hållbarheten utvecklats mycket medan ekonomisk och social hållbarhet utgör de svaga sidorna.

Tre kurstillfällen

Deltagare och kursledare träffas online genom programmet Zoom vid tre kurstillfällen á tre dagar, från juni till november, däremellan sker korta avstämningar. En onlinekurs under tre dagar är givetvis en utmaning men gruppdiskussioner och många bensträckare lättar upp.
- Tekniken medger att vi kan dela upp deltagarna i så kallade break out rooms under en bestämd tid, där de kan diskutera ett ämne. Därefter skickar programmet dem tillbaka in i systemet och klassrummet igen. Det har varit väldigt uppskattat, säger Ove Karlsson.

Fakta:

Kursen Strategisk rådgivning finansieras av Jordbruksverket, via en utlysning om kompetensutveckling för rådgivare.

Läs mer om kursen här.

Logga


Kontaktinformation