SLU-nyhet

Här är SLU:s sju första seniora miljöanalysspecialister

Publicerad: 23 september 2020

Nu har rektor utnämnt SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Det är en ny kompetensnivå och innebär att SLU får en tydlig grupp av medarbetare som på ett strategiskt plan bidrar till miljöanalysens utveckling.

Våra nyantagna seniora miljöanalysspecialister är:

En senior miljöanalysspecialist är en medarbetare som visat hög grad av skicklighet inom samtliga av dessa fem områden:

  • skicklighet inom fortlöpande miljöanalys
  • vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt inom fortlöpande miljöanalys
  • samverkan med samhället
  • medarbetarskap, ledarskap och samarbete inom universitetet
  • internationellt engagemang inom fortlöpande miljöanalys

Kontaktinformation