SLU-nyhet

Josefin Wangel tilldelas IVA-stipendium för sina framtidsstudier i urban hållbarhet

Publicerad: 27 oktober 2021
Bild på Josefin Wangel.

Josefin Wangel vid SLU tilldelas John och Margaretha Aspegrens stipendium på 100 000 från IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) för sina framtidsstudier i urban hållbarhet. Priset delas ut vid en ceremoni under IVA:s högtidssammankomst fredag den 29 oktober.

Josefin Wangel är forskare vid Institutionen för stad och land vid SLU och även projektledare för SLU Framtidslabbet, en gemensam satsning mellan SLU Future Food och SLU Urban Futures.

John och Margaretha Aspegrens stipendium delas ut av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) och ska uppmuntra förståelsen mellan ingenjörsvetenskap och humaniora. Stipendiet delas ut vartannat år, växelvis till en ingenjör/naturvetare och till en humanist.

Motiveringen från IVA lyder som följer: ”John och Margaretha Aspegrens stipendium 2021 på 100 000 kronor tilldelas Josefin Wangel för hennes framtidsstudier i urban hållbarhet där hon djärvt kombinerar naturvetenskap, teknik, design och humaniora.”

IVA:s presentation av Josefin Wangel

”Josefin Wangel är född 1979. Hon har en magisterexamen i geovetenskap från Stockholms universitet (2004) och är fil. dr. i Planering och beslutsanalys, KTH (2012) samt docent i Landskapsarkitektur, SLU (2020). Hon har innehaft ett lektorat vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH (2015) och är sedan 2020 projektledare för SLU Framtidslabbet vars syfte är att stödja tvärvetenskapligt utforskande av framtidsutmaningar. 

Hon är också bland annat senior rådgivare i tankesmedjan Global utmaning och biträdande redaktör för tidskriften Futures.

Aktuella forskningsprojekt innefattar: Greening Urban Lifestyles through Nudging and Participation som undersöker hur planering och stadsutformning kan främja hållbara livsstilar, och Lokala solelgemenskaper – en väg till stärkt energidemokrati? som undersöker vilka hinder och drivkrafter som finns för lokala energigemenskaper att framgångsrikt producera, lagra och dela el från solen.

Josefin beskriver sig själv som ”en odisciplinär forskare och lärare som drivs av en kombination av nyfikenhet och frustration över världens tillstånd. I min forskning studerar jag hinder och drivkrafter för omställningen till ett mer hållbart samhälle, oftast med fokus på konsumtion, stadsutveckling och energisystem”.

Hon drivs av samarbete mellan olika professioner vilket medför bättre förståelse mellan ingenjörsvetenskap och humaniora. Nyckelord i Josefins engagemang är Framtidsstudier (backcasting, designfiktion, kontrafaktisk historia) och Hållbar stadsutveckling (klimatmål, certifieringssystem, governance). Hennes arbeten visar att ingenjörsvetenskap och humaniora idag omfattar fler och bredare områden än vad vi brukar förknippa med maskinteknik och filosofi.

Hon är också en omvittnat skicklig kommunikatör med flera populärvetenskapliga referenser och debattartiklar i dagspress. Bland annat var hon under åren 2002–2007 anställd av Stockholm vatten som miljöinformatör vid GlashusEtt, Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Josefin har en fantastisk förmåga att engagera andra människor och dra in dem i olika samarbeten, men hon är också resultatdriven. Som en röd tråd i alla de sammanhang hon medverkar är framtidsstudier och metoder för framtidsstudier, liksom de överbryggande perspektiven på naturvetenskap, teknik och humaniora. Till det kommer – genom projektet Beyond Efficiency och docenturen i landskapsarkitektur och ansvaret för Framtidslabbet på SLU – samarbetet med designers, arkitekter och landskapsarkitekter.

Särskilt ska här framhållas hennes insatser i det av Energimyndigheten finansierade projektet Beyond Efficiency om design för socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden.

Huvudfokus har varit att ta fram designexempel som undersöker alternativa sätt att bygga hållbart med större fokus på hållbara vardagspraktiker snarare än tekniska effektiviseringar. Genom ett samarbete mellan forskare inom teknik, arkitektur, ekonomi och design har prototyper till konkreta lösningar utvecklats, men också byggts och ställts ut. Prototyperna konkretiserar på ett överraskande tydligt sätt vilka omställningar i vardagslivet som kan komma att krävas av oss alla. Men samarbetet med designspecialister har också resulterat i vackra bruksföremål och system som öppnar nya möjligheter till god framtida livsmiljö. Dessa prototyper finns utställda på Etnografiska museet i Stockholm, som del av utställningen Human Nature, från hösten 2020 till våren 2022.

Josefin har varit (huvud)redaktör för den antologi som dokumenterar projektet och utkommer på det tyska förlaget Spurbuchverlag i dess prestigefulla temaområde AADR Art Architecture Design Research.”

Följ ceremonin online

Stipdendiet delas ut vid en ceremoni under IVA:s högtidssammankomst den 29 oktober. Högtidssammankomsten kan följas live kl 17:00-18:45 på den här länken https://www.iva.se/event/ivas-hogtidssammankomst-2021/