SLU-nyhet

Hur kan Food Systems Summit påverka världens livsmedelssystem?

Publicerad: 13 september 2021
Bild på Lisa Sennerby Forsse

Den 23 september hålls Food Systems Summit i New York, ett virtuellt toppmöte för världens statsöverhuvuden kring hur livsmedelssystemen måste förändras. Allt handlar om hur vi producerar, processar, transporterar och konsumerar mat – i en värld där Agenda 2030-målet ”ingen hunger” ännu är avlägset.

Senaste avsnittet av podden Feeding your mind från SLU Future Food handlar om Food Systems Summit. I drygt ett och ett halvt år har världen förberett sig inför mötet, som är ett i raden av FN-initiativ genom åren för att förändra, förbättra och säkerställa livsmedelsproduktionen i världen. 

– Livsmedelssystem handlar ju om mat, om klimat, om hälsa, om miljö, om tillväxt och utveckling och jobb och rättvisa… så det är ju väldigt, väldigt brett. Det har varit ett intensivt arbete inom regeringskansliet för att ta fram de svenska positionerna inför det här toppmötet, säger kanslirådet Peter af Wetterstedt från Sekretariatet för EU och internationella frågor vid Näringsdepartementet.

– Men det här inte bara ett möte, egentligen. Det är ju ett crescendo på allt det omfattande förberedelsearbete kring nationella dialoger och åtgärdsområden som har pågått världen över. Nu är manegen krattad och mötet blir en symbol för fortsatt arbete för att leverera mot målen i Agenda 2030, det är dit vi ska!

Matkonsensus svårare än klimatkonsensus?

Inför Food Systems Summit har en internationell vetenskaplig expertgrupp granskat den vetenskapliga grunden för olika förslag som kommit fram längs vägen.

– Ett enormt arbete har gjorts för att granska, analysera, sammanställa och evidensbasera den kunskap som finns i en massa olika frågor, säger Lisa Sennerby Forsse, tidigare rektor för SLU och nu Sveriges enda representant i expertgruppen.

Hon hoppas att ett resultat av Food Systems Summit ska bli ett beslut att inrätta en mellanstatlig, vetenskapligt baserad panel för livsmedelssystemen i världen, liknande IPCC för klimatfrågorna.  Så vad är svårast att hitta internationell konsensus kring – klimathotshanteringen eller livsmedelssystemen?

– Jag tror livsmedelssystemen! Kring klimathotet finns inte så stora motsättningar längre, alla vet att det kommer att ske. Men kring livsmedelssystemen har vi bara precis börjat, och mat är så mycket känslor! Det är så mycket rätt och fel, det är så mycket traditioner, och det är så mycket som begränsar, säger Lisa Sennerby Forsse.

Bojkott och kritik

Alla ställer inte upp på Food Systems Summit. Det finns kritik och planer på bojkott från civilsamhällesorgansationer och akademiker världen över kring att mötet alltför väl utformats enligt önskemål från dem som redan har makten över världens livsmedelssystem. Alla bjuds till bords – men vem har dukat och bestämt menyn?

– Det är oklart vilka lösningar som ska komma från mötet, och det finns mycket kritik kring att den privata sektorn påverkar besluten. Vi behöver inte nya strategier för att transformera livsmedelsystemen, vi behöver lyssna mer på småjordbrukares och ursprungsbefolkningars kunskap som redan finns, menar Carolina Rodriguez Gonzalez, tidigare på SLU och nu post doc vid Wageningens universitet. Hon har som enda forskare verksam i Sverige skrivit under en uppmaning till bojkott från organisationen Agroechology Research Action Collective.

Lisa Sennerby Forsse är väl medveten om kritiken mot Food Systems Summit, men håller inte med.

– Jag tror på henne när hon säger att det finns väldigt många som inte känner sig välkomna. Men i de sammanhang där jag varit med kan jag inte se att man har utelämnat några. Tvärtom har det varit mycket fokus på kvinnor, småjordbruk, ursprungsbefolkningar, arbetare i livsmedelskedjan som har dåliga förhållanden, och så vidare. Jag tror inte att det finns något upplägg för ett sådant här toppmöte som skulle kunna klara sig utan kritik. Det är en global jättefråga, och det finns hur många sätt att se på det här som helst.

Hör mer i senaste avsnittet av SLU Future Foods podd Feeding your mind! Avsnitt 22: Hur kan Food Systems Summit påverka världens livsmedelssystem? 

 

Text: Ylva Carlqvist Warnborg

Läs mer

SLU:s temasida om Food Systems

Regeringskansliets hemsida om Food Systems Summit

FN:s sida om Food Systems Summit

 


Ikon för Food Systems vid SLU. Illustrtation.Läs mer om SLU:s forskning och samverkan inom området Food Systems/Hållbara livsmedelssystem på temasidan www.slu.se/foodsystems.

 


Kontaktinformation