SLU-nyhet

Orsaker till skogens minskade tillväxt analyseras i ny rapport

Publicerad: 31 oktober 2022
Träd

Volymtillväxten i Sveriges skogar har ökat kraftigt sedan 1920-talet men sedan 2012 kan man se en klart minskande tillväxttrend. I en rapport från SLU Riksskogstaxeringen presenteras nu ett sammanfattande underlag för de slutsatser som har uppmärksammats i media om skogens sjunkande tillväxt.

I de pressmeddelanden som SLU Riksskogstaxeringen går ut med vid publicering av den årliga rapporten Skogsdata har den sjunkande tillväxten påtalats sedan 2019. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har även de uppmärksammat tillväxtminskningen i pressmeddelanden som gått ut under hösten. För att kunna svara på frågan varför tillväxten sjunkit har SLU Riksskogstaxeringen genomfört detaljerade analyser och slutsatserna presenterades i en nyhet den 13 oktober 2022:

https://www.slu.se/ew-nyheter/2022/10/vaxer-skogen-samre/

I dag presenteras arbetsrapporten som i detalj redovisar resultaten från dessa analyser:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/arbetsrapport_540.pdf

”Det är viktigt att vi är transparenta och ständigt informerar allmänheten om hur vi arbetar när vi söker svar på de här frågorna" menar Cornelia Roberge, programchef för SLU Riksskogstaxeringen.

”Framtida resultat från Riksskogstaxeringen och forskning kommer att ge svar på hur tillväxten utvecklas framöver - mycket tyder på att vi redan nu ser en volymtillväxtökning i våra data” berättar Jonas Fridman, forskningsledare på SLU Riksskogstaxeringen och en av författarna till arbetsrapporten.