SLU-nyhet

Fjärils- och humleinventeringen återupptas sommaren 2023

Publicerad: 28 november 2022
Kvinna med fjärilshåv går på en äng. Foto.

Sommaren 2023 startar en ny fältsäsong av SLU:s fjärils- och humleinventering. Nytt i den är bland annat ett effektivare insamlingssystem för registrering av artfynd och andra variabler i fält.

Inventeringen ingår i miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker, som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket. Fjärils- och humleinventeringen har varit pausad under de två senaste somrarna, dvs. år 2021 och 2022.

– Det finns ett stort intresse för långtidsdata på fjärilar och humlor. Vi är därför väldigt positiva till en fortsatt inventering, säger Saskia Sandring, som är programchef för fjärils- och humleinventeringen.

Miljöövervakningen av jordbrukslandskapet genomgår sedan några år tillbaka en utveckling med flera nya program. Bland annat har en nationell gräsmarksinventering startat inom ramen för Nationella inventeringar av landskapet i Sverige (NILS). Vidare pågår pilotstudier för en inventering av pollinatörer i jordbrukslandskapet, som ska ske både på regional och nationell nivå.

– Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker tillsammans med de nya övervakningsprogrammen. Nytt för fjärils- och humleinventeringen denna sommar är ett modernare insamlingssystem för registrering av artfynd och andra variabler i fält, samt ett smidigare system för mottagning och kvalitetssäkring av datat, säger Saskia Sandring.

Själva inventeringen av fjärilar och humlor drar igång i april 2023 med början i södra Sveriges ängs- och betesmarker. Ansökningsformuläret för inventerare öppnas den 15 januari på NILS hemsida.