SLU-nyhet

Fredade områden med konstgjorda rev i Göteborgs skärgård positivt för hummer och ekosystem

Publicerad: 14 november 2022
Man som håller i två stora humrar

Att inrätta fiskefria områden och konstruera konstgjorda rev kan bidra till att restaurera skadade kustekosystem och stärka bestånd av fisk- och skaldjur. Det visar en studie av forskare vid SLU som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ambio.

I samband med att farleden in till Göteborgs hamn gjordes bredare och djupare i början av 2000-talet, etablerade man sju konstgjorda rev i närheten av Vinga för att kompensera för förlusten av naturliga stenrev. Områdena kring reven fredades för allt fiske. För att följa upp effekterna gjordes provfisken efter fisk och kräftdjur, och dessa undersökningar har nu utvärderats.

- Resultaten visar att åtgärderna gav snabba positiva effekter på både hummer och bottenlevande fisk. Antalet och storleken av hummer ökade kraftigt i de fredade områdena, både kring de konstgjorda reven och i naturliga hummermiljöer. Det i sin tur har lett till att äggproduktionen ökat markant, vilket kan ha positiva effekter på kringliggande områden, säger Patrik Kraufvelin, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU och huvudförfattare till studien.

Fiskade arter stärks snabbt

För bottenlevande fisk ledde åtgärderna bland annat till att det blev mer torsk och glyskolja. Samtidigt kunde man se att olika arter av små krabbor, som utgör bytesdjur för både hummer och de större fiskarna, minskade i antal.

Undersökningen visar att relativt små skyddade områden med anlagda revstrukturer snabbt kan förstärka populationer av fiskade arter som hummer och rovfisk, vilket kan bidra till att återetablera viktiga ekosystemfunktioner.

- Inom EU höjs nu ambitionsnivån för marint naturskydd och restaurering, och resultaten från vår studie visar att lokala åtgärder i kustmiljöer kan ge en snabb återhämtning av naturen, säger Patrik Kraufvelin.

Läs artikeln Rapid re-establishment of top-down control at a no-take artificial


Kontaktinformation

Patrik Kraufvelin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
patrik.kraufvelin@slu.se, 010-478 41 75

Ulf Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17