SLU-nyhet

Bidra till forskningen om stinksot!

Publicerad: 31 mars 2022
Ett veteax med svarta fläckar. Foto.

Nu analyserar SLU förekomsten och spridningen av stinksot i svenskt ekologiskt vete för att förstå orsaken till ökningen av angrepp som synts de senast åren. För att genomföra analyserna söker vi efter lantbrukare som vill delta med sina ekologiska vetefält i en studie om stinksot.

Hade du stinksot i fjol på dina ekologiska vetefält? Fanns det stinksotsporer vid utsädesanalysen men under gränsvärdet? Kan du ha risk att få stinksot i år? Dina stinksot-ax är viktiga för forskningen!

Stinksot i ekologiskt vete ska undersökas

Therése Bengtsson från SLU i Alnarp leder ett nytt projekt för att analysera förekomsten och spridningen av vanlig stinksot i svenskt ekologiskt vete. Projektet är ett samarbete mellan SLU, Lantmännen och Hushållningssällskapet.

–  Vi vill ta reda på hur fördelningen av stinksotsvamparna Tilletia tritici och Tilletia laevis är i Sverige. Dessutom vill vi undersöka svamparnas genetiska variation för att förstå orsaken till den dramatiska spridningen av vanlig stinksot i vete under senare år, säger Therése.

Även resistensen mot stinksot hos vetesorter kommer undersökas i samarbete med Lantmännen Seed AB.

 

Ett moget vetefält. I bakgrunden syns en vit skåpbil. Foto.
Ett vetefält infekterat med stinksot under ett fältförsök på Brunnby 2020. Foto: Eva Edin.

Ax ska samlas in

En viktig del av projektet är insamling av ax med stinksot. Eva Edin som arbetar på Hushållningssällskapet leder insamlingen av ax med stinksot på både höstvete och vårvete.

– Vi behöver hela ax med stinksot för att få fram rena isolat av stinksotsvamparna. Genom att samla in hela ax kan vi också få fram tillräcklig mängd DNA för de genetiska analyserna. Vi hoppas att komma i kontakt med lantbrukare i hela Sverige som har risk för att drabbas av stinksot under 2022, berättar Eva.

Insamlingen kommer att utföras av Hushållningssällskapets personal eller enligt överenskommelse med varje enskild lantbrukare under augusti i relativt god tid före skörd.

Fakta:

Så här gör du för att medverka:

För att vara med i studien behöver du ha fält med ekologiskt vete. Om du vill medverka med dina fält i studien eller har frågor, funderingar eller synpunkter, kontakta Eva Edin på Hushållningssällskapet:

Porträttfoto av en leende kvinna med brunt hår utomhus. Foto.

Eva Edin, Hushållningssällskapet HS Konsult AB
Telefon: 021-17 77 25
E-post: eva.edin@hushallningssallskapet.se 

Att känna igen stinksot

Angripna veteax kan kännas igen på sin blågröna färg och sin lukt, som påminner om ruttnande fisk. Lukten beror på spormassan, som också gör kärnorna uppsvällda. Genom att ta isär kärnan kan man också identifiera kärnor som är infekterade med stinksot. I kärnan finns en svart pulverartad massa som luktar illa. Svampen som förekommer i axen, medför att kärnorna får färgen gråbrun med en matt nyans.

Om axet blivit angripet av stinksot omvandlas oftast alla småaxen till kapslar fyllda med sotsporer, men det kan vara endast ett fåtal kärnor som är smittade. Om en kärna är angripen är oftast hela axet också angripet eftersom svampen växer systemiskt inne i plantan. Angreppet medför också att axet gulnar senare än ax utan angrepp, har en mer spretig form men också en kortare längd.


Kontaktinformation