SLU-nyhet

Jordbruksgrödors roll för politiska och ekonomiska förändringar

Publicerad: 28 mars 2022
Foto av en kvinna som plockar te i Indien.

Jordbruksfrågor och livsmedelsförsörjning har genom alla tider både påverkat och påverkats av politiska och ekonomiska konflikter. Ett nytt nummer av tidskriften Geoforum berättar mer om jordbruksgrödornas roll i samtida och historiska politiska och ekonomiska förändringar.

Klara Fischer från Institutionen för stad och land vid SLU, Jostein Jakobsen från Noragric vid Norwegian University of Life Sciences och Jostein Jakobsen från Centre for Development and the Environment, University of Oslo, delar ett starkt intresse för politiska frågeställningar runt ekologi och jordbruksfrågor. Tillsammans har de samordnat en grupp forskare som har skrivit olika artiklar i ett specialnummer av tidskriften Geoforum om jordbruksgrödornas roll i samtida och historiska politiska och ekonomiska förändringar.

Inspirerade av boken Against the Grain av James C. Scott, organiserade de tillsammans en session under en vetenskaplig konferens om politisk ekologi (POLLEN; Political Ecology Network) som anordnades online av Institute for Development Studies i Sussex 2020. Eventet ådrog stort intresse och ledde till att de tre forskarna bestämde sig för att bjuda in presentatörerna att skriva artiklar förett specialnummer av tidskriften Geoforum, med rubriken ”The political ecology of crops”.

Artiklarna som ingår i specialnumret behandlar jordbruksgrödornas roll i olika jordbrukspolitiska och historiska sammanhang. Några exempel är ris, bomull, te och lök i Indien, te i Kenya, kassava i Brasilien, genmodifierad soja och majs i Argentina och Sydafrika, och humlets roll för öltillverkning.

Hela tidskriften finns att läsa och ladda ner här: https://www.sciencedirect.com/journal/geoforum/special-issue/10W81M6CSG3