SLU-nyhet

Anmäl dig till Nationella växtskyddskonferensen 9–10 november

Publicerad: 17 juni 2022
Ett hjärta gjort av växter. Foto.

Nu har anmälan till Nationella växtskyddskonferensen öppnat! Var med och diskutera hur vi når ett hållbart växtskydd den 9–10 november 2022 i Uppsala.

På konferensen samlas forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra intressenter samlas för att utbyta erfarenheter, ta del av aktuell forskning och diskutera lösningar för de gröna näringarna i Sverige. Konferensen arrangeras av SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

– I år har vi ett väldigt intressant program med 11 olika sessioner om aktuella ämnen. Vi kommer bland annat att prata om hållbara produktionssystem, viltskador, växtförädling, biologisk, kemisk och mekanisk bekämpning, beslutssystem, aktuella utmaningar inom skog, lantbruk och trädgårdsodling samt lagstiftning och policy, berättar Björn Andersson, fältpatolog vid SLU och konferensarrangör.

– Nationella växtskyddskonferensen är en viktig plattform för att lyfta aktuella växtskyddsfrågor. Dessutom blir det en mötesplats där intressegrupper får ta del av aktuell forskning och forskarna i sin tur får ta del av de problem som myndigheter, företag och odlare ställs inför, säger Anneli Lundkvist, lektor vid SLU och konferensarrangör.

Anmälan och konferensbidrag

Nu har anmälan öppnat för deltagare och dessutom går det att anmäla att du vill delta med en poster eller en muntlig presentation genom att skicka in en sammanfattning.