SLU-nyhet

Internationella året för hirs (International year of millets, #IYM2023)

Publicerad: 16 februari 2023

FN har utropat 2023 till det internationella året för hirs. Syftet är att uppmärksamma och främja odlingen av hirs, som har stora näringsmässiga fördelar och värdefull förmåga att anpassa sig till ett förändrat klimat. SLU-forskare arbetar med en mängd olika projekt som involverar hirs och andra traditionella grödor.

Hirs är samlingsnamnet för en grupp småfröiga gräs som odlas som spannmål till livsmedel eller djurfoder. Hirs var en av de första grödorna som människan började odla, och de historiska spåren går tillbaka mer än 7 000 år, främst i Afrika söder om Sahara och Asien. Hirs har varit en viktig stapelföda i många områden där växtodlingsförhållandena är svåra, eftersom det är väl anpassat till torra förhållanden och näringsfattiga jordar.

Hirs på engelska, millets, härstammar från det franska ordet för tusen (mille), som syftar på att en handfull hirs kan innehålla tusentals frön. Hirs är ett samlingsnamn för en variationsrik grupp av grödor som egentligen inte är så närbesläktade, även om de alla tillhör gräsfamiljen (Poaceae). Bilderna nedan visar de vanligaste hirs-slagen: fingerhirs, pärlhirs, vanlig hirs och rävsvanshirs. (Foton: Flickr, Pexels, Wikimedia Commons)

– Eftersom hirs är väldigt tåligt och kan växa i näringsfattiga jordar är hirs mer tillförlitligt än andra grödor under svåra förhållanden, säger professor Rodomiro Ortiz vid Institutionen för växtförädling.

– Hirs reagerar dock på både gödsling och vattentillgång, så det finns en potential för att öka skördarna om växtförhållandena kan förbättras. Därför är hirs en idealisk satsning för länder som vill öka självförsörjningen och minska beroendet av importerade sädesslag, fortsätter professor Ortiz.

Upptäck mer om hirs på temasidan för hirsåret från SLU Global #IYM2023

 

Internationella året för hirs

#IYM2023 är ett tillfälle att öka medvetenheten om och skapa uppmärksamhet kring de näringsmässiga och hälsomässiga fördelarna med hirs och dess lämplighet för odling under ogynnsamma och föränderliga klimatförhållanden. Året ska också främja hållbar produktion av hirs, samtidigt som det ska lyfta hirsens potential att ge nya hållbara marknadsmöjligheter för producenter och konsumenter.

Fakta:

Näringsrikt. Hirs är naturligt glutenfritt med ett lågt glykemiskt index och är en bra källa till protein, fibrer och flera viktiga mineraler, däribland järn. Hirs utgör också en viktig källa till högkvalitativt djurfoder, både färskt och torkat.

En tålig och kravlös gröda. Hirs, inklusive sorghum (durra) och teff, är ettåriga grödor. De flesta har en kort växtsäsong, några så kort som 60 dagar, till skillnad från ris, vete och majs som kan behöva 100-150 dagar. Precis som majs har hirs en mer effektiv fotosyntes i varma förhållanden, en effektiv vatten- och kväveförbrukning, och är mer tolerant mot höga temperaturer än grödor som ris. Hirs är också resistent mot många sjukdomar och skadedjur och kräver därför inga stora mängder bekämpningsmedel. Rotsystemen är oftast djupa, vilket gör att de klarar av både perioder av torka och intensivt regn.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se