SLU-nyhet

Hur smart är smart urban odling?

Publicerad: 24 januari 2023
Sallad i ledbelysning. Foto.

Är smart urban odling ett viktigt bidrag till framtidens matproduktion, eller en energikrävande verksamhet av marginell betydelse för livsmedelsförsörjningen? En ny rapport från SLU Future Food tittar närmare på olika svenska initiativ, med särskilt fokus på innovation och entreprenörskap, och identifierar lämpliga vägar för vidare forskning.

Med smart urban odling menas oftast mat som produceras inomhus i slutna och digitalt förstärkta miljöer som till exempel vertikalodlingar, växtfabriker och akvaponiska system. Smart urban odling lyfts ofta fram som ett lovande sätt att producera mat året runt, med färre kemikalier och transporter. Men odlingssystemen är omtvistade och kritiker menar istället att det är en verksamhet av marginell betydelse som kräver energiintensiv konstgjord belysning och producerar mat med lågt näringsvärde.

Tekniska framsteg inom digitalisering och jordbruk samt social och ekonomisk utveckling kan dock skapa realistiska möjligheter för smart urban odling att bidra till livsmedelsförsörjningen. En ny rapport från SLU Future Food, ”Smart Urban Agriculture – Exploring its Development in Sweden” analyserar utvecklingen av spjutspetsinnovationer för livsmedelsproduktion i svenska städer och föreslår strategier för vidare forskning. Rapporten undersöker olika initiativ med starkt fokus på entreprenörskap och innovation och belyser dem i förhållande till starka politiska agendor såsom livsmedelspolitik, smarta städer och digitalisering.

Smart Urban Agriculture – Exploring its Development in Sweden. Publ. 2022. Del 18 i serien Future Food Reports. Författare: Per-Anders Langendahl, Maria Tunberg och Suvi Kokko.

Fler rapporter från SLU Future Food