SLU Landscape Call for Ideas

Senast ändrad: 10 oktober 2022

SLU Landskap bjuder in förslag till gemensamma projekt för att synliggöra landskapsämnet mer inom SLU; hjälpa till att bygga externa forskningsnätverk; och/eller stärka utbudet av landskapsundervisning.


Kontaktinformation

Sara Westerdahl
Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Divisionen för Landskapsarkitektur 

Telefon: +4618672446
E-post: sara.westerdahl@slu.se  

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/