SLU Landscape Call for Ideas

Senast ändrad: 12 oktober 2023
CFI

SLU Landskap bjuder in förslag till gemensamma projekt för att synliggöra landskapsämnet mer inom SLU; hjälpa till att bygga externa forskningsnätverk; och/eller stärka utbudet av landskapsundervisning.

Call for Ideas 2023/2024: Fieldwork Approaches - Reconnecting to our living territory

How to approach fieldwork in rapidly changing landscapes? How do we reconnect to our living territory through 1:1 encounters with the field? How to give voice to territories - people, places and more-than-humans - through our fieldwork approaches?

 

Utsedda projekt inom Call for Ideas 2022/2023: Landscape Architecture as a CLIMAT ACTOR

 

Läs mer om tidigare förslag och projekt på engelsk sida om CFI


Kontaktinformation

Marina QueirozUniversitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur, Ultuna

Telefon: 018 672511
E-post: marina.queiroz@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/