Växthus

Senast ändrad: 29 januari 2024
Västhus, foto.

Odlingsenheten administrerar och sköter Exposéhuset, Lilla växthuset samt växthusen i Horticum och Vegetum.

Ett av växthusen är kopplat till Horticum och ett till Vegetum. Tillsammans har växthusen en yta på ca: 2300 m2.

De största skillnaderna mellan växthusen är olika odlingssystem, storlek på kammare, täckningsmaterial och inriktning på odling.

Båda växthusen styrs av klimatdatorer. Förutom vanlig klimatstyrning har med få undantag samtliga växthusavdelningar utrustats med skuggvävar, RH-styrning och belysningsmöjligheter.

Växthuset vid Horticum är avsett för framodling av material som används vid avancerad grundforskning med inriktning på bl.a. växtmaterial för resistens. Odlingsborden i växthuset är av modell rullbord med flod/ebb. Samtliga kammare utom en är försedda med konstljus.
Dessutom finns två sandbäddskammare varav den ena under vintertid används som övervintringskammare och vernaliseringsutrymme.

Horticum-växthuset kräver manuell vattning av växtmaterialet. Borden i Horticums växthus är av flod/ebb-modell och kan fyllas med vatten för att genomfukta växtmaterialets krukor. Detta under förutsättning att det är homogent material på odlingsbordet.

Växthuset vid Vegetum är huvudsakligen avsett för forskning kring klimatets påverkan på växterna. Ett flertal kammare är försedda med dagslängdsreglering av någon typ, antingen i hela kammaren eller i särskilda mörkläggningstält. De flesta kammare har gallerbord avsedda för rännor med automatbevattning, dessutom finns ytor avsedda för odlingsvagnar, ”biotronvagnar”. Utöver detta finns två kammare med plant betonggolv för kulturer som inte lämpar sig för bordodling.

I Vegetum-växthuset automatbevattnas vissa delar av växtmaterialet, f.ö. gäller manuell vattning, varför daglig tillsyn främst omfattar kontroll av tekniska funktioner, eventuella klimatjusteringar samt allmänt se till att ordning och reda råder.
 

Fakta:

Växthusen ägs av Akademiska hus och hyrs av SLU. Inredning/utrustning vilket inkluderar även klimatdatorer, ägs av SLU.


Kontaktinformation

Laura Vetukuri

Tekniker vid Odlingsenheten

Telefon: +46705591378
E-post: laura.vetukuri@slu.se