Odlingsenheten

Senast ändrad: 20 februari 2023

Odlingsenheten sköter och utvecklar alla grönytor på SLU Alnarps campus.

De faciliteter som ingår i odlingsenheten är:

Alnarpsparken
Biotronen
Landskapslaboratoriet (Alnarps Västerskog och Tor Nitzelius Park)
Trädgårdslaboratoriet
Växthus (Exposéhuset, Lilla Växthuset samt växthusen vid Horticum och Vegetum)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation