Rapport Skog - Kunskap om skog och skogsbruk från SLU

Senast ändrad: 24 januari 2023

Rapport Skog är en rapportserie som ges ut av fakulteten för skogsvetenskap.

Denna sida kommer kontinuerligt uppdateras med nya utgåvor av Rapport skog.

 

Framsida Rapport Skog Riksskogstaxeringen

Mellan siffror och politik. Riksskogstaxeringen i svensk dagspress, 1923-2020.
Rapport Skog 2022:6, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 28 sidor.

Framsida Rapport

Skogsskötsel i södra Sverige. Slutrapport från FRAS-programmet 2017-2022. Rapport Skog 2022:5, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. 52 sidor. 

rapport skog jämställdhet.png

Tio år med jämställdhet på agendan. Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknanden. Rapport Skog 2022:4, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 64 sidor. 

 

Rapportframsida Hållbart nyttjandeav skogen Angelstam

Hållbart nyttjande av skogen - visioner för de svenska skogslandskapen. Rapport Skog 2022:3, Sveriges lantbruksuniversitet, Skinnskatteberg. 70 sidor. 

 

Rapport framsida Kolförråd och kolsänka i skog och mark inom Stockholms stad.

Kolförråd och kolsänka i skog och mark - inom Stockholms Stad. Rapport Skog 2022:2, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 68 sidor. 

 

Alternativa skötselstrategier i tätortsnära skog – En framtidsanalys för Sundsvalls kommun. Rapport Skog 2022:1, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 30 sidor. 

 

Naturhänsyn i skogsbruket – avgörande händelser och viktiga personer bakom utvecklingen. Rapport Skog 2021:1, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 54 sidor.

Vill du skriva en rapport? Läs mer om rapportserien på medarbetarwebben.

Vill du skriva ett Fakta skog? Läs mer här: Skriva ett Faktablad

Ansvarig utgivare: Dekan Göran Ericsson, fakulteten för skogsvetenskap, SLU.