Rapport Skog - Kunskap om skog och skogsbruk från SLU

Senast ändrad: 08 februari 2024

Rapport Skog är en rapportserie som ges ut av fakulteten för skogsvetenskap.

Denna sida kommer kontinuerligt uppdateras med nya utgåvor av Rapport skog. 

Framsida av Rapport skog 2023:3

Skyddade områden och granbarkborre - en kunskapssammanställning med fokus på biologi, spridning av angrepp och bekämpning.
Rapport Skog 2023:3. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 45 sidor.

 

Omslagssidan av rapport 2023:2, som utöver titel och annan information om rapporten har en bild på ett skogslandskap.

Förstudie kring miljöanpassad skogsgödsling för ökad skoglig tillväxt - slutrapportering av regeringsuppdrag
Rapport Skog 2023:2. Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 40 sidor.

 

Skogsbrand

En samlad svensk databas för bränder i skog och mark - aktörer, informationskällor och möjlig framtida samverkan.
Rapport Skog 2023:1, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 27 sidor.

 

Framsida Rapport Skog Riksskogstaxeringen

Mellan siffror och politik. Riksskogstaxeringen i svensk dagspress, 1923-2020.
Rapport Skog 2022:6, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 28 sidor.

 

Framsida Rapport

Skogsskötsel i södra Sverige. Slutrapport från FRAS-programmet 2017-2022. Rapport Skog 2022:5, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. 52 sidor. 

 

rapport skog jämställdhet.png

Tio år med jämställdhet på agendan. Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknanden. Rapport Skog 2022:4, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 64 sidor. 

 

Rapportframsida Hållbart nyttjandeav skogen Angelstam

Hållbart nyttjande av skogen - visioner för de svenska skogslandskapen. Rapport Skog 2022:3, Sveriges lantbruksuniversitet, Skinnskatteberg. 70 sidor. 

 

Rapport framsida Kolförråd och kolsänka i skog och mark inom Stockholms stad.

Kolförråd och kolsänka i skog och mark - inom Stockholms Stad. Rapport Skog 2022:2, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 68 sidor. 

 

Alternativa skötselstrategier i tätortsnära skog – En framtidsanalys för Sundsvalls kommun. Rapport Skog 2022:1, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 30 sidor. 

 

Naturhänsyn i skogsbruket – avgörande händelser och viktiga personer bakom utvecklingen. Rapport Skog 2021:1, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. 54 sidor.

Vill du skriva en rapport? Läs mer om rapportserien (medarbetarwebben).

Vill du skriva ett Fakta skog? Läs mer här: Skriva ett Faktablad (medarbetarwebben). 

Redaktör: Ylva Melin.

Ansvarig utgivare: Dekan Göran Ericsson, fakulteten för skogsvetenskap, SLU.