Green Valleys 2.0 - Delprojekt om foder från bioraffinering till tackor

Senast ändrad: 23 april 2024

Projektet Green Valleys 2.0 är ett EU-projekt om bioraffinering av gräsmarker för att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder. Projektet är ett svenskt-danskt samarbete i Öresund-Kattegatt-Skagerrak området där institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd ansvarar för foder och nutritionsdelen.

Logotyp för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

 

 

 

 

På institutionen utvärderar vi fodervärdet för olika djurslag när ensilage bioraffineras. Dessa studier presenteras närmare under djurslagen nöt, får och fisk. Motsvarande studier när färskt gräs bioraffineras utförs av Aarhus universitet.

Gräs/klöver vall skördas och ensileras i balar på Götala. Vallfodret från förstaskörden utfodras antingen som ensilage eller som presskaka som producerats från ensilaget vid bioraffinaderiet på Naturbruksskolan Sötåsen. Presskakakan är fiberfraktionen från ensilaget när vätskefasen har pressats ut som pressjuice från ensilaget. På SLU Götala nöt- och lammköttsforskning genomförs ett produktionsförsök med utslagstackor. Presskakan kommer att utvärderas som ersättning till ensilage som foder till tackorna genom att registrera djurens konsumtion, vikt, hull, fett- och muskeldjup samt slaktresultat på individnivå. Målet är ett kunskapsunderlag som visar på olika möjligheter att använda restprodukten presskaka som foder. Resultaten kan användas av rådgivningsorganisationer och djurägare intresserade av bioraffinering av gräs och klöver.

Partners

  • Agroväst Livsmedel AB, lead partner
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Västra Götalandsregionen, Naturbruksförvaltningen
  • Hushållningssällskapet Sjuhärad
  • Chalmers
  • Aarhus universitet
  • Skive kommun

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet här:
Länk till Green Valleys webbsida 
 

Delprojekt om fisk

Delprojekt om får

 

Ansvariga vid SLU: Annelie Carlsson

 

Green_Valleys_logos.jpg