Antibiotikaresistens hos zoonotiska patogener – en utmaning för urban småskalig djurproduktion

Senast ändrad: 19 oktober 2021
Kycklingar

Det övergripande ändamålet med projektet är att förbättra folkhälsa genom minskad spridning av antibiotikaresistenta zoonotiska infektioner, i urbana djurproduktionssystem i låginkomstländer. Det mer specifika syftet med projektet är att undersöka prevalensen av antibiotikaresistenta campylobacterstammar i fjäderfä, i Kampala som är Ugandas huvudstad.

I projektet ingår olika fjäderfägårdar; småskaliga och större kommersiella gårdar, och även lokala matmarknader. Resultatet kommer att kopplas till information om antibiotikaanvändning på gårdsnivå och även jordbrukares och återförsäljares kunskap, attityd och praxis (KAP) relaterad till spridning och minskning av antibiotikaresistenta Campylobacter.

Fjäderfän har stor betydelse som försörjning, mat och näring för fattiga människor, men att hålla och konsumera fjäderfä och fjäderfäprodukter i stadsnära miljöer kan medföra risker för folkhälsan. Levande fjäderfä kan bära antibiotikaresistenta zoonotiska bakterier, till exempel Campylobacter, utan att visa några kliniska symptom. Cambylobacterios är en av de vanligaste orsakerna till bakteriell gastroenterit hos människor världen över.

Information om Campylobacter och antibiotikaresistens i värdekedjan för fjäderfän i östra Afrika är generellt begränsad, särskilt i Uganda. Detta blir första gången som campylobacterisolat från Uganda undersöks genotypiskt och fenotypiskt för antimikrobiell resistens. Forskargruppen vid SLU har samarbetat med Makerere University, i Kampala, i andra projekt om zoonotiska och/eller livsmedelsburna sjukdomar. Resultaten från projektet kommer att återspegla ett större segment av små jordbruk och kommer sannolikt att gälla för andra östafrikanska länder med liknande socioekonomiska och jordbruksmässiga förutsättningar.


Kontaktinformation

Olivia Graaf Bjöersdorff, Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap, SLU. olivia.graaf.bjoersdorff@slu.se 

Sofia Boqvist

Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618672388, +46722403494
E-post: sofia.boqvist@slu.se