Mikrobiom-centrerade strategier för att förstärka immunförsvaret hos diande grisar

Senast ändrad: 26 januari 2024
Liggande sugga med diande smågrisar. Foto.

Målet med det föreslagna projektet är att hitta kosttillskott som kan förstärka immunförsvarets utmognad hos diande smågrisar, vilket kan leda till ökad motståndskraft mot stress och infektioner.

Tarmfloran spelar en betydelsefull roll för tarmens mognad och vissa bakterier och metaboliter som produceras av tarmfloran anses särskilt viktiga för de intrikata värd-mikrob interaktioner som driver utmognaden av immunförsvaret. Syftet med det föreslagna projektet är att studera hur tillskott av sådana nyckelkomponenter bidrar till utvecklingen av tarmens morfologiska utmognad, etablering av tarmflora och utmognad av immunförsvaret.

Studier kommer att genomföras på diande smågrisar som får olika kosttillskott innehållandes antingen specifika mjölksyrabakterier, kostfiber som omvandlas till smörsyra eller direkt tillskott av smörsyra. Effekterna av kosttillskotten kommer att utvärderas genom att mäta viktökning och påverkan på hälsorelaterade markörer såsom diarréfrekvens. Dessutom kommer ett brett spektrum av analystekniker användas för att studera kosttillskottens påverkan på tarmslemhinnan, tarmfloran samt det tarmassocierade immunförsvaret. Resultaten har potential att generera verktyg för att forma tarmfloran och immunförsvaret vilket på sikt skulle kunna förbättra tarmhälsa och minska behovet av antibiotika.

Fakta:

Detta forskningsprojekt pågår 2018-2020 och finansieras av Formas.