Medicintekniska produkter - innehåll och effekt på ledinflammation

Senast ändrad: 23 mars 2017

Medicintekniska produkter såsom autologt konditionerat serum (ACS) och platelet-rich plasma (PRP) används för att behandla hälta hos hästar. Detta sker trots att innehåll och effekt hos dessa produkter inte är fullständigt känt. Inom ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Oslo kommer detta att studeras.

Ledinflammation är en vanlig orsak till hälta hos hästar. Idag finns ingen behandling som kan reparera de broskskador som uppkommer. Medicintekniska produkter såsom ACS och PRP används som intra-artikulära behandlingar vid ledinflammation hos häst och människa trots att innehållet inte är känt och inte heller vilka de sjukdomsmodifierande mekanismerna är som skulle ge en kliniskt positiv effekt. Inom detta projekt kommer vi att analysera innehållet av potentiellt antiinflammatoriska och broskregenerativa komponenter i produkterna. Vi kommer även att använda en i forskargruppen väl karakteriserad in vitro modell för att studera preparatens effekt på inflammationsförloppet i hästbrosk. De medicintekniska produkterna används idag utan vetenskaplig evidens på effektivitet. Med detta projekt vill vi undersöka vilka komponenter som förekommer och vilken effekt de har på broskets återuppbyggnad vid inflammation.

Projektledare är Maria Löfgren (BVF, SLU, Uppsala) i samarbete med Cathrine Fjordbakk (NMBU, Oslo). I projektgruppen ingår även Stina Ekman (BVF), Karin Holm-Forsström (Hästkliniken Universitetsdjursjukhuset, Uppsala) och Eva Skiöldebrand (Sahlgrenska Akademin, Göteborg och BVF).

Fakta:

Projektet finansieras av Stiftelsen Hästforskning och pågår 2017-2019. Projektet bygger på pilotprojekt finansierade av Svelands Stiftelse och Valborg Jacobsons Fond (Svenska Djurskyddsföreningen).