Genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos svenskt varmblod (SWB)

Senast ändrad: 13 mars 2018

Denna studie syftar till att hitta genomregioner som är kopplade till egenskaper som exteriör, gångarter och hoppförmåga.

Treåriga svenska varmblod (SWB)-hästar har traditionellt bedömts på en tiogradig skala men under 2013 infördes istället en s.k. linjärbedömning. Hästarna bedöms för egenskaper som exteriör, gångarter och hoppförmåga. Denna studie syftar till att hitta genomregioner som är kopplade till egenskaper som exteriör, gångarter och hoppförmåga.Totalt har 380 hästar genotypats med Affymetrix 670K SNP-chip. Genotyperna jämförs med 97 egenskaper. I modellen ingår kön, år och plats för treårstestet. Preliminära resultat validerar resultaten från andra studier där en region på kromosom 3 har stor betydelse för mankhöjden. Signifikanta SNP-associationer konstaterades för både traditionellt och linjärt bedömda egenskaper. Möjliga signifikanta samband finns för flera egenskaper och fortsatta analyser inklusive skattning av polygeniska effekter är på gång. Resultaten visar också på genomiska regioner med signifikanta mönster som skapas av selektion för prestation.


Kontaktinformation

Sofia Mikko
Forskare vid institutionen för husdjursgenetik, SLU
Husdjursgenetiska laboratoriet                                                        


Telefon: 018-671979
E-post: sofia.mikko@slu.se

Susanne Eriksson, forskare FLK
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
susanne.eriksson@slu.se, 018-67 20 07