Hästens "Pain Face"

Senast ändrad: 05 mars 2019

Vi utvecklar och utvärderar systematiska metoder för att identifiera olika grader av smärta hos häst. En av de mest lovande och känsligaste indikatorerna för smärta hos häst är subtila förändringar i ansiktsuttrycket, ett så kallat ”pain face”.

Att känna igen smärta hos hästar och andra djur är viktigt ur ett medicinskt-, etiskt- och välfärdsperspektiv. Därför har vi valt att utveckla och utvärdera systematiska metoder för att identifiera olika grader av smärta hos häst. En av de mest lovande och känsligaste indikatorerna för smärta hos häst är subtila förändringar i ansiktsuttrycket, ett s.k. ”pain face”. Ansiktsuttryck är en del av det beteende-baserade Equine Pain Scale (EPS) systemet som har utvecklats.

Horses in Pain (HiP) teamet vid SLU leds av Pia Haubro Anderson, Professor i Stordjurskirurgi och Marie Rhodin, Universitetslektor, med Katrina Ask som doktorand. En extern nyckelperson för hästens "Pain Face" samt Equine Pain Score (EPS) är Karina Bech Gleerup.

Länk till publikation

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4312484/

Referens
Karina B Gleerup, Björn Forkman, Casper Lindegaard, and Pia H Andersen. (2015) An equine pain face. Vet Anaesth Analg. Jan; 42(1): 103–114

Kontaktinformation

Horses in Pain (HiP) Research

Swedish University of Agricultural Sciences

hip@slu.se, +46 18 671898