Hästar i Smärta (Horses in Pain, HiP)

Senast ändrad: 08 juli 2022

Att känna igen smärta hos hästar och andra djur är viktigt ur ett medicinskt-, etiskt- och välfärdsperspektiv. Därför har vi valt att utveckla och utvärdera systematiska metoder för att identifiera olika grader av smärta hos häst. En av de mest lovande och känsligaste indikatorerna för smärta hos häst är subtila förändringar i ansiktsuttrycket, ett s.k. ”pain face”. Ansiktsuttryck är en del av det beteende-baserade Equine Pain Scale (EPS) systemet vi har utvecklat.

HiP teamet vid SLU leds av Pia Haubro Andersen, Professor i Stordjurskirurgi och universitetslektor Marie Rhodin, samt  Elin Hernlund som är post-doc på projektet. Andra externa nyckelpersoner in Skandinavien är professor Hedvig Kjellström, Professor och avdelningschef för Robotik, Perception och Lärande (RPL) vid Kungliga Tekniska Högskolan hennes KTH doktorand Sofia Broomé. En annan nyckelperson i skandinavien är Karina Bech Gleerup som utvecklat Equine Pain Face redskapet.

Vi arbetar idag på ett antal stora projekt med ett antal internationella medarbetare i Europa och USA, bland annat tittar vi på sambandet mellan asymmetri och ortopedisk smärta.  

Till sist, vi ger föredrag, seminarier och workshops samt håller på att utveckla in en interaktiv träningsmodul i att utvärdera smärta. Som målgrupp har vi inte bara veterinärer och djursjukskötare utan också hästägare, stuterier, tränare, stall personal, samt trav- och galoppindustrin.


Kontaktinformation

Horses in Pain (HiP) Research

Swedish University of Agricultural Sciences

hip@slu.se, +46 18 671898