Undervisning

Senast ändrad: 05 februari 2024

Vi undervisar för ett antal olika studentgrupper samt även för olika professionella målgrupper och allmänheten.

Undervisning på SLU

På SLU undervisar vårt research team främst veterinärstudenter först i deras teoretiska inledande undervisning om anatomi av hästens rörelseapparaten, senare i klinisk ortopedi, rörelseanalys och smärtutvärdering i den kliniska delen av undervisningen samt till sist handleder vi examensarbeten under veterinärstudenternas sista termin. Vårt team handleder en rad smärtrelaterade masters uppsatser. Nedan finns ett axplock av uppsatser  som handletts av Pia Haubro Andersen med smärta/stress som ämnesfokus:

Lundblad, Johan,  2018. Changes in facial expressions during short term emotional stress as described by a Facial Action Coding System in horses.  Uppsala:  Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Bengtsdotter, Emma Angelina,  2017. Histological Investigation of the testicular nerves at the castration site in geldings.    Uppsala:  Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)  

Lindstedt, Ingrid,  2017. Facial expression of pain in horses undergoing flexion test and relation to lameness.  Uppsala:  Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Ödmark, Petra,  2016. The pharmacodynamics of zuclopenthixol acetate in horses.  Uppsala:  Uppsala:  Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

Coles, Britt Alice,  2016. No pain, more gain? Evaluating pain alleviation post equine orthopedic surgery using subjective and objective measurements.  Uppsala:  Uppsala:  Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

 

Undervisning för olika professionella målgrupper

Utanför SLU har vi föreläst för inte bara för verksamma hästveterinärer och djursjukskötarpersonal.

 

Undervisning för allmänheten

Till sist har vi också presenterat forskning för djurägare i och utanför universitets väggar, på Sveriges Radio samt för olika statliga institutioner som tex Jordbruksverket.

 

Har du en förfrågan om att vi skall hålla ett föredrag om smärtutvärdering på häst? E-posta katrina.ask@uds.slu.se

Relaterade sidor: