Avelsvärdering av linjära egenskaper för svenska varmblodiga ridhästar (SWB)

Senast ändrad: 25 januari 2018

Sedan 2013 beskrivs unga ridhästar vid unghästtest för 50 olika egenskaper avseende exteriör, gångarter och hoppning. I det här projektet undersöker vi hur informationen kan användas för att bli ett verktyg i avelsarbete.

Syftet med projektet är att utvecklaavelsindex för linjära egenskaper som bedömts i treårstest. Indexen ska anges som avvikelser från referenspopulation och kunna användas av uppfödare som ett verktyg vid matchning av hingst och sto. Indexen ska också göra det möjligt att på sikt följa den genetiska utvecklingen inom SWB vad gäller dessa egenskaper och ge förståelse för vilka egenskaper som är viktiga för prestation. Projektet ska resultera i publiceringsbara index på www.blup.se.

Fakta:

Projektet är finansierat av: SWB

Projekttid: 20160101-20161231

Projektledare: Åsa Viklund

Övriga medverkande: Susanne Eriksson