Avelsvärdering av ridhästar

Senast ändrad: 25 januari 2018

Sedan 2006 utför institutionen för husdjursgenetik den årliga avelsvärderingen för svenska varmblodiga hästar (SWB). I det här projektet kommer vi att ompröva och utveckla den statistiska modellen samt inkludera ny information för att göra avelsvärdena ännu säkrare och mer korrekta

Sedan avelsvärderingens införande har den svenska ridhästpopulationen förändrats och vi har idag bättre tillgång till mer information. År 2017 kompletterades avelsvärderingen med 50 nya egenskaper från s k linjär beskrivning av treåriga hästar. I det här projektet kommer avelsvärderingen utvecklas ytterligare genom:

  1. Att inkludera linjär information från bruksprov och unghästtest för 4- och 5-åriga hästar i den rutinmässiga avelsvärderingen av linjära egenskaper.
  2. Att uppdatera de genetiska parametrarna i den rutinmässiga avelsvärderingen för avelsmålrelaterade egenskaper samt uppdatera den statistiska modellen.

Fakta:

Projektet är finansierat av: SWB

Projekttid: 20170701-20190630

Projektledare: Åsa Viklund