Hullbedömning av häst

Senast ändrad: 21 februari 2024
En brun häst i en hage. Foto.

Det finns idag viss kunskap om vad som är ett hälsosamt hull för olika typer av hästar. Viss fettansättning kan vara en fördel för avelsston medan fettansättning hos andra hästar förändrar ämnesomsättningen och verkar vara en riskfaktor för att utveckla fång. Ett objektivt sätt hullbedöma hästar kan därför vara till nytta.

Med ordet "hull" bör man mena hästens grad av fett-, och till viss del, muskelansättning. Det är sålunda ett objektivt mått och har inte något att göra med mer personliga, estetiska uppfattningar om vad som är en "snygg" häst. I tabellen kan du se en modifierad, svensk version av ett vanligt hullbedömningssystem (Hennekeskalan). För den långsiktiga hälsan verkar det som en hullpoäng < 6 är lämpligt utom för fölston där en poäng upp till 7 inte verkar utgöra någon risk.

 

Hullbedömningskala *

 

1. Extremt utmärglad

Ryggkotor, revben, svansrot och höftben kraftigt utstickande, skelettstrukturen kring manke, bogblad och hals klart synliga samt inget fettlager.

 

2. Mycket mager

Ryggkotor, revben, svansrot och höftben utstickande, skelettstrukturen kring manke, skuldror och hals svagt synliga.

 

3. Mager

Revben och ryggrad synliga, svansroten utstickande men individuella ryggkotor är inte synliga, höftknölen rundad men klart synlig, bäckenbenet inte skönjbart, manke, skuldror och hals markerade.

 

4. Slank

Lätt åsformad rygg, revbenen svagt skönjbara, lite fett runt svansroten, bäckenbenet inte skönjbart, manke, skuldror och hals inte tunna.

 

5. Måttlig

Jämn längs ryggen, revbenen inte synliga men lätta att känna, fettet runt svansroten börjar kännas ”svampigt”, skuldror och hals övergår mjukt till kroppen.

 

6. Måttligt fet

Kan ha en liten ränna längs ryggen, svampigt fett över revbenen, mjukt fett runt svansen, börjar tydligt ansätta fett längs manken, bakom skulderbladen och längs halsen.

 

7. Fet

Kan ha en ränna längs ryggen, går att känna individuella revben men också fett mellan dem, mjukt fett runt svansroten, fettansättning runt manke, skuldror och längs halsen.

 

8. Mycket fet

Ränna längs ryggen, svårt att känna revbenen, väldigt mjukt fett runt svansroten, tjockt fettlager runt manke, skuldror, ”förtjockad” hals, fettansättning på insidan av benen.

 

9. Extremt fet

Tydlig ränna längs ryggen, varierande tjockt fettlager över revbenen, ”bulligt” fettlager runt svansrot, manke, skuldror och längs halsen. Insidan av bakbenen kan ”skava”.

 

 

* modifierad av A. Jansson efter Henneke med flera (1983) Equine Vet J. (1983) 15, 371-372 och NRC (1989).

 

 

Utskriftsvänlig pdf

Hullbedömning av häst i pdf-format  

 

 

En rödbrun häst i en hage. Foto.

Bild 1. En objektiv hullbedömning har inget att göra med vad man har för idealbild av hur en snygg eller elegant häst skall se ut. (Foto: Claes Kärrstrand)

 

En brun häst i en hage. Foto.

Bild 2. Även om det är omöjligt att göra en fullständigt korrekt hullbedömning av en häst från ett foto är det troligt att hästen på bild 1 (fuxen) har en hullpoäng mellan 4 och 5 på Hennekeskalan. Det är ett hull som det inte finns några dokumenterade negativa hälsoeffekter av och verkar fördelaktigt för god fysisk prestationsförmåga. Hästen på denna bild (bild 2) är betydligt fetare och har tydlig fettansättning på hela kroppen (inklusive nacken/halsen). Om det är svårt att känna revbenen på denna häst kan hullpoängen ligga runt 8. Detta är ett riskfullt hull för känsliga individer. (Foto: Claes Kärrstrand)


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06

Sara Ringmark
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: sara.ringmark@slu.se
Telefon: 018-671422, 0725128868