Från unghäst till atlet: förändringar över tid av rörelsesymmetrin

Senast ändrad: 07 mars 2019

Det har visat sig att många hästar som tränar och tävlar rör sig med ett asymmetriskt rörelsemönster. Vi vet idag inte om dessa är smärtutlösta och orsakade av träningen eller om de kan vara en naturlig variation.

Detta forskningsprojekt finansieras av Stiftelsen Hästforskning och är ett samverkansprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet och dess norska motsvarighet, Norges miljö-og biovitenskapelige universitet. På SLU leds projektet av Marie Rhodin, docent och universitetslektor. Andra nyckelpersoner är Pia Haubro Andersen, Elin Hernlund, Marie Hammarberg och Agneta Egenvall.

Samverkansprojektet syftar till att initiera tre longitudinella studier där förändringar i rörelsemönstret över två års tid studeras hos rid- och travhästar. Förekomst och grad av asymmetrier hos unghästar som inte tränats och ridhästar som tävlar på elitnivå kommer att studeras.

Hur symmetrin påverkas av de olika faserna i skoningsperioden kommer också att studeras då detta är viktig kunskap vid en hältutredning.

Detta är en unik möjlighet att studera och samla in viktig kunskap om när asymmetrierna uppstår samt hur de utvecklas över tid. Om hästar kan ha en lindrig asymmetri som inte förändras över tid med olika typer av träning kan det indikera att det rör sig mer om en naturlig variation än en hälta.

Slutligen, denna forskning kan även ge oss viktig bakgrundsinformation för framtida träningsstudier där man vill identifiera riskfaktorer som bidrar till skador på våra hästar.

Fakta:

Finansiär: Stiftelsen hästforskning


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se