Fysiologiska mätvärden som indikatorer på hundars beteende och personlighet

Senast ändrad: 05 oktober 2021

I detta forskningsprojekt studerar vi om hundars mentalitet och personlighet säkrare kan bedömas genom att kombinera beteendetester med fysiologiska mätningar.

Mentaliteten är viktig för en hunds välbefinnande, dels för hunden själv och dels för hur hunden betraktas och behandlas av sin omgivning. En mycket rädd eller aggressiv hund medför ofta stora olägenheter i vardagslivet. Projektet består av olika delstudier som syftar till att få en bättre bild av hur fysiologiska förändringar och beteende hos hund samverkar i olika typer av situationer.

Urinprover samlas in i hundens hemmiljö samt i samband med Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). Urinproverna analyseras på flera olika hormoner och resultaten jämförs med hundarnas beteende under BPH.

Provinsamling pågår

Provinsamling pågår fortfarande och resultaten är under bearbetning. Tack till alla hundägare och hundar som ställer upp i denna studie!


Kontaktinformation

Eva Sandberg, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
eva.sandberg@slu.se, +4618672107