Kan råg i fodret bidra till friskare hundar?

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild på en jack russel hund med gult halsband. Foto.

Syftet med projektet är att bygga upp kunskap om hur fodermedel med olika sammansättning, avseende kolhydrater och fibrer, påverkar metabolism och mättnadsreglering hos hundar. Dessutom undersöks hundarnas förmåga att tillgodogöra sig fodret samt dess inverkan på tarmfunktion.

Fetma och dess följdsjukdomar är ett globalt växande problem såväl hos människor som hos våra sällskapsdjur och kan delvis kopplas till vår gemensamma livsstil. Uppskattningsvis är 30-50 % av svenska hundar överviktiga och riskerar därmed en försämrad hälsa. Övervikt hos hundar är starkt kopplad till en förkortad livslängd, utvecklande av kroniska sjukdomar och ett minskat välbefinnande. Etiologin till utveckling av fetma och andra metabola sjukdomar är multifaktoriell men kosten är en viktig faktor för att förebygga fetma och dess följdsjukdomar. 

Epidemiologiska studier på människor har upprepat visat att intag av fullkornsprodukter, framförallt från råg, kan ge positiva hälsoeffekter, bland annat ökat skydd mot utveckling av metabola sjukdomar. På hundsidan råder det delade meningar om huruvida det är bra eller inte att överhuvudtaget använda spannmålsbaserade produkter i foder till hundar. Flera forskningsstudier har dock visat att hunden mycket väl tål höga inblandningar av spannmål i dieten. Givet de intressanta effekter intag av fullkornsprodukter har hos människa så finns ett fortsatt intresse för kostfiber på sällskapsdjursidan. 

Kolhydrater är en stor grupp molekyler med mycket varierande uppbyggnad. Därför skiljer sig också nedbrytningen i tarmen åt mellan olika typer av kolhydrater och därmed deras påverkan på tarmmiljön och kroppens metabolism. Vid den mikrobiella nedbrytningen av fibrer i tarmen bildas kortkedjiga fettsyror som påverkar tarmmiljön genom att sänka pH, men fettsyrorna absorberas även av tarmcellerna och fungerar som näringssubstrat men också som signalmolekyler som påverkar den hormonella signaleringen. 

I projektet undersöker vi hur bland annat råg och vete i hundfoder påverkar tarmmikrobiotans sammansättning och produktion av kortkedjiga fettsyror. Vi kommer via blodprover även att mäta hur de efter utfodring påverkar blodsockret samt insulin och andra hormoner som reglerar metabolism och mättnad.