FAQ - vanliga frågor

Senast ändrad: 26 januari 2024
FAQ Mitt liv med hund

Vi får många frågor som rör projektet, och här har vi samlat de mest förekommande frågorna. Vi kommer att fylla på listan allt eftersom vi får nya frågor, så skicka gärna din fråga till oss om du inte hittar svaret nedan.

 • Hur länge kan man anmäla sig?
  Vi kommer att ha öppet för anmälan ytterligare minst ett par års tid.

 • Vilka kan delta?
  Ägare till alla raser och blandraser är välkomna att delta. Viktigt är att valpen får vara max 16 veckor vid anmälan, och att du som ägare har fyllt 18 år. Vi har också som krav att man ska bo i Sverige eller vara svensk medborgare om man är bosatt utomlands.

 • Får man någon ersättning om man är med?
  Nej, man får ingen ekonomisk ersättning för deltagande. Deltagandet innebär dock att man kan ta del av resultaten under projektets gång, man kan vara med i olika aktiviteter och delta i olika typer av utlottningar och tävlingar.

 • Varför går det inte att registrera min e-postadress?
  Skriv in din e-postadress manuellt i båda fälten. Om man klipper och klistrar in adressen tillkommer ofta ett extra mellanslag, vilket inte godkänns. Om det ändå inte fungerar så får ni kontakta oss så ber vi om support från Netigate som sköter det tekniska.

 • Hur ofta kommer jag att få nya enkäter?
  Under det första året kommer enkäterna lite tätare, för att sedan komma mer glest. Vi kommer att skicka ut enkäter upp till att hunden är 12 år. På vår hemsida kan ni läsa mer om våra enkäter och när de skickas ut: enkäter Mitt liv med hund.

 • Jag har anmält mig och fått bekräftelse, men har ännu inte fått några enkäter – varför?
  Detta kan bero på att valpen ännu inte uppnått en ålder av 8 veckor, då första enkäten ska fyllas i. Enkätutskicket kan också ha hamnat i din skräppost, så dubbelkolla gärna den. Kontakta oss via e-post om detta inte löser problemet.

 • Kan jag ändra min e-postadress?
  På grund av säkerhetsskäl vill vi undvika att ändra den e-postadress du anger vid registrering. Använd därför en e-postadress som är långsiktig och helst inte kommer att ändras under projektets gång.


Kontaktinformation

Mitt liv med hund
E-post: mittlivmedhund@slu.se

SLU, Husdjurens miljö och hälsa, Mitt liv med hund
Box 234, 532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19

Facebook Mitt liv med hund

Instagram Mitt liv med hund