Aggression vid grupphållning av laboratoriemöss: kartläggning av riskfaktorer för att förebygga problem

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Två svarta möss står i spån med framben upp mot kanten på en genomskinlig plastbehållare.

Försöksdjur har en betydande roll i vetenskaplig forskning och musen är det mest använda däggdjuret. Möss är sociala djur och ska enligt EU-lagstiftning grupphållas, men detta är en utmaning. Aggression är ett stort problem vid grupphållning av hanmöss och slagsmål kan leda till att möss allvarligt skadar varandra.

Syftet med detta projekt är att hitta faktorer som påverkar aggression, för att kunna förebygga problemen. Vi kommer att använda ett epidemiologiskt angreppssätt, en metodik som tidigare visat sig framgångsrik för att kartlägga och åtgärda komplexa välfärdsproblem i olika typer av djurhållning.

Projektledare: Elin Weber