Övervakningssystem för betande djur för daglig tillsyn av djurens position och hälsa

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: En grupp nötkreatur står i grupp ute.

Djur på bete ska ses till varje dag så att de mår bra. Det här projektet syftar till att ta fram digital teknik som kan underlätta den dagliga djurtillsynen.

Bakgrund

Merparten av alla svenska nötkreatur går på bete under sommarhalvåret. Många lantbrukare har flera djurgrupper i olika betesmarker utspridda i landskapet. Att dagligen titta till djuren för att säkerställa att de mår bra, har god tillgång till betesgräs och att de fortfarande är kvar i hagen tar mycket tid. Den digitala teknik som finns tillgänglig idag skulle kunna underlätta tillsynen.

Syfte

Målet med projektet är att utveckla ett intelligent övervakningssystem för betande djur som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem. Systemet registrerar avvikande beteende och rörelsemönster som indikerar risker för djurets hälsa och skapar rekommendationer till djurägaren. I särskilt fokus är att genom automatiserade mätningar hitta parasitsmitta hos förstagångsbetande kalvar.

Genomförande

I projektet har utveckling skett av Svarta Rävens produkt Goati. Goati-enheten sitter i ett halsband på djuren och har en GPS-mottagare, gyroskop och accelerometer.

Kartbild över betesfållor med gula markeringar där djuren vistatsProduktutvecklingen har skett i två steg. Under betesperioderna 2020 och 2021 har sensordata samlats in parallellt med att manuella beteendeobservationer gjorts på friska kalvar och ungnöt. Genom att jämföra det insamlade datat med vetskap om vilka beteenden ett djur utfört samma tid har sensorn ”lärt sig” känna igen de olika beteendena såsom betande, idissling etc.

Under sommaren 2022 testas produkten på kalvar med en specifik hälsostörning, nämligen infektion av den vanliga inälvsparasiten mellanstora löpmagsmasken. När kalvar blir infekterade ändras deras beteende. Vi testar därför om Goati-sensor kan detektera parasitinfektion i kalvar som vi vet är infekterade. Våra kalvar har även utrustats med en ytterligare sensor som sitter på ett ben och som känner av om djuret står, går eller ligger.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan många aktörer. Innovatör är Svarta Räven AB. SLU ansvarar för validering av tekniken, vilket sker på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning. Övriga aktörer är Intakan AB, Syntera AB, RISE, Zellout, Contourline Tech. AB, AWA, Agroväst och DesignWise.