Indilact II

Senast ändrad: 26 januari 2024
Ko som mjölkas i automatiskt mjölkningssystem (AMS). Foto.

Syftet med denna studie är att utvärdera effekten av individuellt anpassade laktationslängder för andrakalvare och äldre kor.

Rådgivningen i dag förespråkar ett kalvningsintervall på omkring 365 dagar vilket betyder att korna behöver bli dräktiga redan omkring två månader efter kalvning. Rekommendationen grundas på gammal information som inte tar inte hänsyn till variationen mellan individer och med djur som hade betydligt lägre avkastning. Nya studier visar att det kan vara fördelaktigt med ett längre kalvningsintervall men att det inte passar alla kor. Det saknas dock studier där man prövat att anpassa kalvningsintervallet efter kons förutsättningar. Målet med projektet är att utveckla verktyg som enkelt kan användas i rådgivningen och av lantbrukare för att kunna individuellt anpassa laktationens längd efter kons förutsättningar. Vi prövar verktygen i kommersiella besättningar som har både storlek och avkastningsnivå över svensk genomsnittsnivå. Kornas produktion, fruktsamhetsresultat, hälsa och fodereffektivitet registreras. Om våra hypoteser är korrekta kommer individuellt anpassade kalvningsintervall medföra att de besättningar som använder strategin får en ökad lönsamhet, bättre djurhälsa och därmed mindre behov av antibiotikabehandlingar. Miljöbelastningen kommer att minska något eftersom metanemissionen från korna per kg mjölk och år beräknas minska. Kor med ett längre kalvningsintervall kommer att vara produktiva en större del av livet och de kommer att få en ökad livslängd.

Projektansvarig:

Kjell Holtenius, kjell.holtenius@slu.se

Projektgrupp:

Kjell Holtenius (SLU, Husdjurens utfodring och vård), Licentiand Annica Hansson (Växa Sverige), Sara Lundberg (Växa Sverige), Renée Båge (SLU, Kliniska vetenskaper & Växa Sverige) och Cecilia Kronqvist (SLU, Husdjurens utfodring och vård).